Holmens Kirke (Ankersmedjen), København

Arkitekt:

Peter de Duncker, Leonhard Blasius, J. C. Ernst, Peder Malling og Ludvig Fenger

En gammel ankersmedje fra det tidligere orlogsværft på Bremerholm er udgangspunkt for Holmens Kirke, som Christian IV lod indrette i 1619. Smedjen var blevet opført af Frederik II 1562 med Peter de Duncker som bygmester og danner nu korpartiet med den fine renæssancegavl ud mod kanalen i den nuværende kirke.
Det var kongen magtpåliggende, at byens sømænd i området fik de bedste forhold - også i kirkelig henseende. På grund af befolkningstilvæksten måtte kirken allerede i 1641-43 udvides af bygmester Leonhard Blasius til en regulær, ligearmet korskirke, hvis form både liturgisk og symbolsk var tilfredsstillende. Senere blev der tilføjet et kapel langs kanalen i 1708 og et sakristi ved Holmens Bro 1872. Samtidig hermed blev kongeporten overført fra Roskilde Domkirke og anbragt som hovedindgang.
Holmens Kirke er den eneste af hovedstadens ældre kirker, der undgik de store bybrande i 1728 og 1795 samt englændernes bombardement under Napoleonskrigene i 1807. Den har derfor bevaret en stor del af sit oprindelige præg fra midten af 1600-tallet. Det gælder for eksempel altertavlen fra 1661 og prædikestolen fra 1662, begge med overdådigt smukt billedskærerarbejde af Abel Schrøder den Yngre. Herudover har kirken en rig samling epitafier med portrætter samt mindesmærker over søheltene Niels Juel og Tordenskjold.
Opførelsesdata

Årstal: 1641 - 1643
Bygningsændringer og ombygninger:
Ankersmedje opført af Peter de Duncker for Frederik II 1562. Ankersmedjen indrettet til kirke af Christian IV 1619. Korskirken opført af Leonhard Blasius 1641-43. Kapel af J. C. Ernst 1706-08. Restaurering af Peder Malling 1834-36. Skriftestolsbygning samt ombygning af Ludvig Fenger 1872. Kongeporten af Gert Brockmann fra 1635 overført fra Roskilde Domkirke som ny hovedportal i Holmens Kirke 1872.

Adresse

Holmens Kanal 21
DK-1060 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian IV
Konsulent: Abel Schrøder den Yngre (billedskærerarbejder, 1662), bl.a. Wuchters, Karel van Mander og Ditmar (malerier), H. V. Bissen (statue af Tordenskjold) og Richard Mortensen(malerier, 1910)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke, opr. smedje

Referencer
Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur, Arbejdets Bygninger. Gyldendal, 1979. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse. Gyldendal, 1981. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 140. Politiken 10-01, 12-01, 13-01 og 26-01-2008. "
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København
Holmens Kirke (Ankersmedjen), København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE