Ribe, Mellemdammen (Storegade) 16-18

Arkitekt:

Ukendt

Ejendommen er værd at besøge, dels på grund af det maleriske bindingsværk i det smalle gårdrum, dels på grund af forhusets usædvanlig kvalitative udsmykning, der dog er skamferet af en senere facadeændring. Kigger man ind i gården, ser man de tilbageværende langsider af de to oprindelige gavlhuse, hvor sædvanlige sparremønstrede Ribe-knægte bærer stokværksfremspringene og gennemgående højstolper fra fod- til tagrem holder facadekonstruktionen på plads. Bagsiderne vender ud mod ganske smalle tagdrypslipper. Den bagerste del af nr. 16 til højre rummede tidligere en ni fag lang pragtsal. Den forreste del af gavlhusene er ombyggede og indgår nu i forhusene, hvoraf nr. 18 er særlig interessant på trods af stueetagens ødelæggende butiksruder. Bygherren, Niels Terpager, udstyrede facadeknægtene med korinthiske kapitæler over stueetagen og flot udskårne volutkonsoller med bladværk og drueklaser på første sal. Herudover har der tidligere været en fin udskåret dørhammer med bygherrens og hans hustrus initialer.
Opførelsesdata

Årstal: 1550 - 1670
Bygningsændringer og ombygninger:
De ni forreste fag af nr. 16 er formentlig opført i anden halvdel af 1500-årene. De 12 følgende fag er formentlig opført i begyndelsen af 1600-årene. Huset indeholder tøndehvælvet kælder og sal med otte store udskårne vinduer. Gavlhusets forreste del er indbygget i empirehuset mod gaden, opført 1854. Nr. 18 med 15 fag er formentlig opført 1550-75. Samtidig opførtes en trefags portbygning mod gaden. Et nyt hus afløser de ni bagerste fag omkring 1660-70. Endnu en sidebygning på 11 fag omtales i 1761. Den er forsvunden. Niels Terpager foretager en stor ombygning 1670 og lader gavlhusets seks forreste fag indgå i et ni fag langt forhus. Gavltrekanten forsvinder helt i 1798.

Adresse

Mellemdammen (Storegade) 16-18
DK-6760 Ribe

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Niels Terpager m.fl.

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Borgerhuse

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1971. Arkitektur DK 6-1972, side 229. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - Byens plan, Gyldendal, 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. Arkitektur Guide Jylland, side 298. "
Links

http://www.ribe.dk http://www.kulturarv.dk

Ribe, Mellemdammen (Storegade) 16-18
Ribe, Mellemdammen (Storegade) 16-18
Ribe, Mellemdammen (Storegade) 16-18

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE