Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård

Arkitekt:

Ukendt

Quedens Gård er det eneste bevarede, firelængede købmandskompleks i Ribe. De ældste dele af gården er opført umiddelbart efter den store bybrand i 1580, da grunden var opdelt i tre smalle, dybe parceller, der bibeholdtes ved genopbygningen. Først i 1680'erne sammenlægges ejendommene til den senere købmandsgård. På hjørnet af Sortebrødregade blev der i 1583 på et fundament af syldsten opført et to-etagers, 16 fag dybt gavlhus i bindingsværk, der efter en gennemgribende restaurering i 1961-65 i det store og hele stadig står i sin oprindelige skikkelse. Facaden har de typiske, sparremønstrede Ribe-knægte, og gårdsiden har højstolper. Ved restaureringen er det store imponerende blyindfattede vinduesparti ind til storstuen også rekonstrueret. Også indretningen er genskabt. Forrest i huset ligger til den ene side stue (Dørns) og køkken, til den anden side det dybe fremgulv (forstue og butik), hvorfra trapper fører til storstuen og kælderen. I de fire bageste fag er indrettet et fornemt udstyret kammer. Øverste stokværk rummer småkamre og magasiner til varer, der blev hejset op gennem lemme. Mod Overdammen afløstes et ældre hus i 1790 af et grundmuret forhus, der omfattede de seks forreste fag af længen mod Sortebrødregade. Dets fornemme indretning med butik i stuen og suite med salon og kabinetter på første sal er ligeledes genskabt ved istandsættelsen i 1960'erne, hvor facaden også fik et løft. I 1790 blev der tillige opført en ny bindingsværks-sidelænge langs skellet til Toldbodgården. Længen er sidenhen ombygget flere gange, men bl.a. køkken, havestue, pigekammer og vaskehus er intakte. Til komplekset hører også en portbygning i forlængelse af Sortebrødregade-huset og et tværhus bagest i gården.
Opførelsesdata

Årstal: 1583 - 1865
Bygningsændringer og ombygninger:
Store dele af Ribe nedbrænder 1580. Ebbe Mogensen opfører et 16 fag gavlhus på hjørnet af Overdammen og Sortebrødregade 1583. Den nordøstlige grund mod Toldbodgården bebygges med et 13 fag dybt gavlhus 1583. Kun kælderen er bevaret. Mellen de to gavlhuse opførtes et syv fags langhus 1589. Det er helt forsvundet. Jens Lauridsen Baggesen samler de tre parceller 1680. Portlængen i Sortebrødregade opføres 1681. Bortset fra portfaget er denne bygning grundmuret 1857. Andreas Frausing Fridsch nedriver store dele af komplekset 1789 og opføres et nyt forhus mod Overdammen og et 15 fag sidehus i bindingsværk mod Toldbodgården. Et nyt tværhus afløser de to stokværk gamle hus i gården. Det eksisterer endnu. J. H Quedens etablerer købmandsgård og butik i komplekset 1836. Sidebygningen mod Toldbodgården får grundmur 1854, gavl 1857 og påbygget en overetage 1865. Komplekset istandsættes 1961-65. Forhus og længe mod Sortebrødregade tilbageføres i størst muligt omfang til de den oprindelige indretning.

Adresse

Overdammen (Storegade) 10
DK-6760 Ribe

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ebbe Mogensen, Jens Lauridsen Baggesen, Andreas Frausing Fridsch og J. H. Quedens m.fl.

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Købmandsgård, nu bymuseum, café og butik

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Mogens Bencard og H. H. Engqvist: Quedens Gård, 1965. K. Agerbæk: Klassicisme i Sydvestjylland, 1970. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1971. Arkitektur DK 6-1972, side 229. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 298. "
Links

http://www.ribe.dk http://www.kulturarv.dk

Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård
Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård
Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård
Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård
Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård
Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård
Ribe, Overdammen (Storegade) 10, Quedens Gård

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE