Kalundborg, Lindegade 1-3

Arkitekt:

Ukendt

En anden af Kalundborg nederbys store købmandsgårde er Lindegade 1-3 fra 1681. Trods tendenser til at forenkle bindingsværket på dette tidspunkt, er det opført i den gamle stil med skråstivere i alle fag og knægte under første stokværk med forskellige fantasifulde, udskårne ansigter.
Ejendommen er på et tidspunkt blevet opdelt i to, og isat store vinduer på bekostning af en del af tømmeret. Det medførte, at den ellers harmoniske facade led nogen skade.
Den nuværende ejer af nr. 1 har imidlertid efter 1992 istandsat hus og bindingsværk og har bl.a. erstattet løsholter, der var fjernet, og udskiftet tegltaget.
Indgangsdøren i nr. 1 bærer inskriptionen "Gud velsigne din indgang og bevare din udgang" og på hammertræet oven over ses bygherrens initialer I.N.B.H.
Opførelsesdata

Årstal: 1681 Bygningsændringer og ombygninger:
Renoveret efter 1992.

Adresse

Lindegade 1-3
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Jens Nielsen Bitzholt

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Borgerhuse

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad. Politiken, 1969. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. "
Links

#http://www.kalmus.dk/html/menu.html http://www.kuas.dk/ http://www.lindegade1-kalundborg.dk#

Kalundborg, Lindegade 1-3
Kalundborg, Lindegade 1-3
Kalundborg, Lindegade 1-3
Kalundborg, Lindegade 1-3

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE