Kalundborg, Adelgade 17-19, Schous Gård

Arkitekt:

Ukendt

I Kalundborg findes der som naboer til Vor Frue Kirke flere velbevarede renæssancehuse i bindingsværk, nogle med de såkaldte dokker, fra begyndelsen af 1600-tallet.
To af husene i Adelgade 17 og 19 er sammenbyggede som Schous Gård. De er i to stokværk med egetømmer sat oven på en kampestenskælder og med stejle tegltage. Fælles for de to ejendomme er facadernes stokværksfremspring og de opskalkede tage, båret af fint udskårede knægte. Tavlene er udfyldt med mønstermurværk.
Begge gadefacaders bindingsværk er af stor dekorativ virkning med etagernes undertavl og styrterummets tavl opdelt af dokker i regelmæssig afstand (Styrterummet er murfladen mellem etageadskillelsen over andet stokværk og tagfoden).
Facaderne er blevet ændret i tidens løb. I nr. 17 har man sænket det øvre stokværks løsholter for at skaffe plads til større vinduer. I dag er facadens tømmer og tavl rødkalket, mens bagsiden har gulkalkede tavl og sort tømmer, der er udskiftet til fyrretræ.
Nr. 19 har haft samme vinduesændring som nr. 19, inden facaden blev tilbageført til små vinduer ved en restaurering i 1907. Nu er de småsprossede og af bly. Huset har en sjældent forekommende konstruktion med stokværksfremspring på begge langsider, der måske indikerer, at bygningen oprindelig har haft en funktion som magasin. Gårdsiden er også her anderledes med uregelmæssigt bindingsværk uden dokker og med pudsede gulmalede tavl.
Opførelsesdata

Årstal: 1620 - 1645
Bygningsændringer og ombygninger:
Nr. 17 opført ca. 1620 - portgennemkørslen antagelig lidt senere. Gårdsidens højstolper erstattet af fyrretømmer i 1924. Ombygget 1982. Nr. 19 opført ca. 1645. Bygningen er restaureret af C. M. Smidt 1907 og ombygget 2005.

Adresse

Adelgade 17-19
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Borgerhuse

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Sys Hartmann og Villads villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan. Gyldendal, 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 102. "
Links

#http://www.kalmus.dk/html/menu.html http://www.kuas.dk/#

Kalundborg, Adelgade 17-19, Schous Gård
Kalundborg, Adelgade 17-19, Schous Gård
Kalundborg, Adelgade 17-19, Schous Gård

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE