København, Amagertorv 6, Mathias Hansens Gård

Arkitekt:

Ukendt

Borgerhuset Amagertorv 6 er en af Københavns få bevarede renæssancebygninger fra Christian IV's tid. Den røde murstensfacade med de typiske, svungne dobbeltgavle, gesimser og andre fine detaljer er bevaret, omend med restaurerede og delvis fornyede sandstensornamenter, hvorimod interiøret i den tidligere købmandsgård er totalt forandret.
Stenhuset er opført af rådmand, senere borgmester, Mathias Hansen i 1616 med hjælp fra nederlandske bygmestre og håndværkere, der strømmede til landet i kølvandet på opførelsen af Kronborg i 1574-87. Forhuset er seks fag bredt og tre etager højt, så det på opførelsestidspunktet ragede højt op over nabobebyggelsen. Det rummede oprindeligt handelslokaler i stuen og repræsentative funktioner som store salsværelser på anden og tredje etage. Gavlene havde udliggere med trisseværk, så varerne kunne hejses op loftet.
I tilknytning til forhuset blev der opført en lang grundmuret sidebygning med et vindeltrappetårn i hjørnet med adgang til etagerne. Her lå det store køkken og formentlig de mange daglige opholdsrum.
Husets indre er nu ændret til butiksformål for Royal Copenhagen. Selve torvet uden for fik i 1996 en ny belægning med Bjørn Nørgård som kunstnerisk rådgiver - et gulv, der korresponderer glimrende med borgmestergårdens gamle renæssancefacade.
Opførelsesdata

Årstal: 1616 - 1616
Bygningsændringer og ombygninger:
Fredet 1918.

Adresse

Amagertorv 6
DK-1160 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Matthias Hansen, borgmester
Konsulent: Bjørn Nørgård (kunstnerisk udsmykning af pladsen i 1990'erne)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Borgerhus

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. Hist. Medd. Kbh., 1978, side 76: H. H. Engqvist, Københavnske Borgerhuse 1600-1650. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur DK 1-1996, side 17, og 4/5-1996, side 236. Olaf Lind og Annemarie Lund: Arkitektur Guide København, Arkitektens Forlag, 1996, side 139 og 221. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. "
København, Amagertorv 6, Mathias Hansens Gård
København, Amagertorv 6, Mathias Hansens Gård
København, Amagertorv 6, Mathias Hansens Gård
København, Amagertorv 6, Mathias Hansens Gård
København, Amagertorv 6, Mathias Hansens Gård

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE