Aalborghus Slot

Arkitekt:

Martin Bussert og Leopold Teschl

Aalborghus Slot er i dag landets eneste velbevarede lensmandsresidens fra renæssancen, oprettet 1555. Men det blev fem år tidligere efter Grevens Fejde bygget som vandborg og militærfæstning for kongemagten, der imidlertid opgav bindingsværk-anlægget på grund af problemer med ferskvandsforsyningen.
Krige i begyndelsen af 1600-tallet medførte store ødelæggelser af bygningerne, så der i dag kun er øst- og nordfløjen tilbage. Østfløjen har 27 fag i svært egetømmer med et udkraget stokværk øverst mod gården. Den udvendige side er af pudsede mursten.
Nordfløjen blev også ødelagt, men blev genopført som kornmagasin i 1633. Det er også af bindingsværk mod gården, men med en yderside af svær teglstensmur på en høj sokkel af granitkvadre.
Indvendig har slottet gennemgået flere hårdhændede ombygninger, bl.a. har Leopold Teschl indrettet amtsrådssal og kontorer i kornmagasinet i 1950'erne. I 1988 blev voldene strammet op med græsklædte partier og solitære træer. Bygningen rummer i dag Statsforvaltningen i Nordjylland.
Opførelsesdata

Årstal: 1550 - 1633
Bygningsændringer og ombygninger:
Borg med tre fløje og en spærremur mod nord opføres af Martin Bussert 1540-50. Funktionen i slottet ændres til lensmandsbolig 1555. Krige ødelægger borgens vest- og sydfløj i begyndelsen af 1600-tallet. Ny nordfløj indrettes til kornmagasin 1633. Ny vestfløj opføres i 1750'erne. Vestfløjen nedrives igen og gravene tilkastes i 1800-tallet. Kornmagasinet indrettes til amtsrådskontorer af Leopold Teschl 1952-64.

Adresse

Slotspladsen 1
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Christian III
Landskabsarkitekt: Slots- og Ejendomsstyrelsen og Knud Preisler

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Slot og lensmandsbolig, nu kontorer m.v.

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan, Gyldendal, 1979. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1971. Landskab 1989, side 91. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 68. Aalborgs Historie, Aalborg Kommune, 1998. Annemarie Lund: Guide til Dansk Havekunst, 2002. "
Aalborghus Slot

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE