Viborg

Arkitekt:

Ukendt

Viborg indtager er særstilling blandt de større danske byer - den er vokset op inde midt i landet uden adgang til havet og søfarten. I stedet har byen slået sig op som landevejenes by, hvorfra hærvejen udgik som den store færdselsåre ned langs den jyske højderyg. Byens betydning blev tidligt markeret ved, at nogle af de første danske konger lod sig hylde i Viborg allerede i 1100-tallet. En af de vigtigste institutioner senere hen var Landstinget, der var sæde for biskoppen og skueplads for de fortsatte kongehyldninger i middelalderen.
Byens middelalderlige bykerne er opstået på de stejle skråninger og højdedraget vest for Viborg-søerne. Byplanen fra den tid er næsten uforandret med bugtede, snævre gader som Sankt Mathias Gade og Sankt Peder Stræde. Det oprindelige bytorv, Gammel Torv, ligger foran domkirken, hvor det bl.a. er omgivet af den tidligere latinskole og Viborgs oprindelige rådhus.
Nord for domkirken ligger Stænderpladsen og Gråbrødre Kloster, mod øst Bispegården og resterne af Mariaklostret. Fra torvet udgår også den homogene Sankt Mogens Gade, hvor omegnens adelige lod bygge statelige bygårde til længere tids ophold. Før reformationen fandtes der ti kirker og fem klostre i byen.
Viborg har i nyere tid især udviklet sig til en betydelig administrations- og institutionsby med sæde for bl.a. stiftamtmanden, Vestre Landsret, Landsarkivet for Nørrejylland og Region Midtjylland. Desuden er byen hovedsæde for Hedeselskabet og Naturgas Midt-Nord. Fra 1865 har Viborg været garnisionsby, men kasernen lukkede i 2002.
Byen råder over flere betydningsfulde bygningsværker, bl.a. udført af N. S. Nebelong (den rekonstruerede domkirke), Julius Tholle og Hack Kampmann (landsarkivet og katedralskolen). Af nyere værker kan nævnes C. F. Møllers domicil for Hedeselskabet, Viborg Svømmehal af Nøhr & Sigsgaard og kommunens nye rådhus af Henning Larsen.
Opførelsesdata

Årstal: ca. 0800 - ca. 1500
Bygningsændringer og ombygninger:
Nogle af de første danske konger lader sig hylde i Viborg i 1000-tallet. Bispesæde i Viborg fra 1065. Opførelsen af domkirken i granit påbegyndes 1130. Byen menes at have været befæstet i midten af 1100-tallet. Byen får købstadsprivilegier 1150. Landstinget opstår i 1300-tallet og bliver rammen for Jyllands fortsatte kongehyldninger frem til enevældens indførelse 1660. I løbet af middelalderen rejstes en domkirke, ti andre kirker og fem klostre (også med kirker) i Viborg. Viborg bliver reformatorisk centrum under Hans Tausen 1525-29. Omegnens adel etablerer sig navnlig i Sankt Mogens Gades gårde i 1500-tallet. Karnapgården, Sankt Mogens Gade 31, påbegyndes ca. 1530. Økonomisk afmatning og pestepidemier svækker byen i 1600-tallet. Svaneapoteket 1717. Renoveret og udbygget af Schmidt, Hammer & Lassen 1997. Voldsom bybrtand 1726. Viborg Gamle Rådhus af Claus Stallknecht, 1730. Friedenreichs Gård, Store Sankt Hans Gade 2, 1758. Landstinget ophæves 1805. Nørrejyske stænderforsamlinger afholdes i Viborg 1836-48. Rekonstruktion af Viborg Domkirke af N. S. Nebelong, Julius Tholle og H. B. Storck 1864-76. Viborg Eksercerhus af Julius Tholle 1871. Sankt Mathias Gade 27 af Julius Tholle, 1871. Landsarkivet for Nørrejylland af Hack Kampmann, 1891. Viborg Katedralskole af Hack Kampmann, 1926. Viborg Amtsgymnasium af Friis & Moltke, 1974. Hedeselskabet af C. F. Møllers Tegnestue 1978-94. Viborg Kraftvarmeværk af Kjeldgaard & Pedersen 1996. Viborg Svømmehal af Nøhr & Sigsgaard, 1997. Menighedshus af Exners Tegnestue, 1998. Viborg Ny Rådhus af Henning Larsen, 2011. Viborg Baneby af Vandkunsten, frem til 2025.

Adresse

Sankt Peder Stræde, Sankt Mathias Gade, Gammel Torv, Sankt Mogens Gade m.fl.
DK-8800 Viborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Bydannelse

Referencer
Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, side 114. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken 1970. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. "
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg
Viborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE