Frederiksstaden, København

Arkitekt:

Nicolai Eigtved

Frederik V påbegyndte i 1749 anlægget af en helt ny bydel, Frederiksstaden, beliggende nordøst for det ældste København. På et lavtliggende rektangulært område nær havnen planlagde Nicolai Eigtved både en byplan og en del af husene for rigets adel og handelsfolk.
Byplanen var enkel med vinkelrette gader, hvoraf Amaliegade og Frederiksgade udgjorde de to hovedakser, der krydsede hinanden på en ottekantet plads. Ideen var at udforme en repræsentativ bydel, der kunne forherlige enevældens samfundssystem i anledning af den oldenborgske kongeslægts 300 års jubilæum.
Også for husenes vedkommende blev der stillet strenge krav til udformningen med ensartede hushøjder og vindues- og gesimsbånd, der skulle flugte med hinanden, som det var kotyme i andre af samtidens europæiske storbyer.
Eigtved tegnede eller godkendte planerne, hvorved det lykkedes at skabe en ensartet bydel. Bestræbelserne udviklede sig til et hovedværk i dansk og europæisk arkitektur med elegante rokokohuse, der dannede skole for senere bygninger i den ny bydel samt i resten af København. Blandt de ypperste huse er Amalienborg-palæerne rundt om den centrale plads og Frederiks Hospital (nu Kunstindustrimuseet), tegnet af Nicolai Eigtved selv.

Amalienborg Slot og Slotsplads (Moltkes, Levetzaus, Brockdorffs og Schacks Palæer), København
Amalienborg, Christian den Ottendes Palæ (Levetzaus Palæ), København
Amalienborg, Frederik den Ottendes Palæ (Brockdorffs Palæ), København
Amalienborg, Christian den Syvendes Palæ (Moltkes Palæ), København
Amalienborg, Christian den Niendes Palæ (Schacks Palæ), København
Amalienborgs kolonnade, København
Sophie Amalienborg, København (nedbrændt)
Amalienborg, København (projekt)

Opførelsesdata

Årstal: 1749 - 1757
Bygningsændringer og ombygninger:
Se tillige senere enkeltbygninger

Adresse

Amaliegade, Frederiksgade m.fl.
DK-1256 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederik IV

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Planlægning
Særlige aspekter: Kulturkanon for arkitektur, 2006.

Referencer
Hugo Matthiessen: Københavnske Gader 1728-95, 1924. Architektens Månedshæfte 1927, side 159-74 om Eigtved. Vilhelm Lorenzen: Vore Byer, I, 1947. Steen Eiler Rasmussen: Byer og Bygninger. Fremad 1949. Genoptryk 1985. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag 1963. Den Danske Vitruvius III, 1967, side 56, tavle XXX. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken, 1968. Knud Voss: Arkitekten Nicolai Eigtved 1701-54, 1971, side 312. John Erichsen: Frederiksstaden. Grundlæggelsen af en københavnsk bydel 1749-76, 1972. John Eriksen: Frederiksstaden. Historisk Institut ved Københavns Universitet, Lakalhistorisk Afdeling, 1972. Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag 1974. Robert Broby-Johansen: Det Gamle København, side 161. Thanning og Appel 1978. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan. Gyldendal 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. Vejviser til arkitekturens København. Krak og Københavns Turistforening 1982. Steen Eiler Rasmussen: Byer og Bygninger. Fremad 1949. Genoptryk 1985. B. B. Johannsen: Danmarks Kirker. Frederiks Kirke 1749-1874, hæfte 28-29. Nationalmuseet, 1987. Dansk Kunstnerleksikon, Andet Bind. Munksgaard - Rosinante 1994. Om Eigtved side 208-10. Jørgens Sestoft og Jørgen Hegner Christiansen: Guide til dansk arkitektur 1, Arkitektens Forlag, side 124, 1991. Arkitektur Guide København, side 162. Christian VII's Palæ. Slots- og Ejendomsstyrelsen 1996. Arkitektur DK 4-1997, side 224, og 1-2004, side 4. Hanne Raabyemagle: Christian VII's Palæ - Amalienborg. Chr. Ejlers' Forlag 1999. Kim Dirckinck-Holmfeld (red.): Frederiksstaden 250 år, Arkitektens Forlag, 1999. Architectura 21: Frederiksstaden 1749-99. Selskabet for Arkitekturhistorie, 1999. Gud - konge - by. Frederiksstaden 250 år, udstillingskatalog. Det Danske Kunstindustrimuseum, 1999. København København - en by på frimærker. Post & Tele Museum. 2004. Arkitekten 2 og 4-2005. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Tobias Havmand, Jens Astrup og Jan Jæger (red.): Berlingske Tidendes Kulturkanon, Berlingske Tidende, 2005. Kulturkontakten, særnummer januar 2006, Kulturministeriet. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. Josefine Albris: Bag facaden - ansigter på Frederiksstaden. Informations Forlag, 2010. "
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København
Frederiksstaden, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE