Asiatisk Kompagni, København

Arkitekt:

Philip de Lange

Bygningen er opført som hovedsæde for Asiatisk Kompagni i den florissante periode i 1738. Den har form som et senbarokt palæ med dekorative detaljer af sandsten og en halvrund fronton med relieffer på facaden.
Langs Strandgade blev der i 1781 tilføjet yderligere en pakhusbygning - sammenknyttet med Asiatisk Kompagni med en lav mur med en port. Af hensyn til symmetrien blev facaden opført som en kopi af palæet, mens bagfacaden var en nøgen murstensvæg uden vinduer, men med hejsebomme.
I 1982 blev bygningerne istandsat og indrettet til Udenrigsministeriet. Bl.a. blev der placeret kontorer i palæet og kantine og bibliotek i pendant-pakhuset.
Opførelsesdata

Årstal: 1738 - 1739
Bygningsændringer og ombygninger:
Identisk pendant (pakhus) 1781

Adresse

Strandgade 25
DK-1401 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Asiatisk Kompagni

Anvendelse

Hovedfunktion : Erhverv
Bygningsart : Kontorbygning, nu Udenrigsministeriet

Referencer
C. Elling: Arkitekten Philip de Lange. Arkitekten M 1930, side 241. Fr. Weilbach: Asiatisk Kompagnis Pakhus paa Christianshavn, Hist. Medd. Kbh., 1934-35, side 441. C. Elling: Om Asiatisk Kompagnis Pakhus paa Christianshavn, Hist. Medd. Kbh., 1938, side 68. Jørgen Rømer: Historiske bygninger på Handelens Plads. KGH-orientering, maj 1974, side 173. Tobias Faber, Dansk Arkitektur. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - byens plan. Gyldendal, 1979. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Arkitektur DK 1-1983, side 30. John Erichsen m.fl.: Asiatisk Plads 10 (eng. tekst), 1980. Bygninger og Anlæg i Københavns Havn, Miljøministeriet, Planstyrelsen, 1988. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 156. "
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København
Asiatisk Kompagni, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE