Dragør

Arkitekt:

Ukendt

Dragør udgør en af Danmarks mest helstøbte og tætte bydannelser. Byen stammer oprindeligt fra Middelalderen, hvor den fungerede som skipperby for sildeeventyret i Øresund i det 11. århundrede. I 1600-tallet indvandrede mange hollændere til Amager, og efterfølgende blomstrede byen for alvor med hundrede skippere og 130 fartøjer i 1700-tallet. På dette tidspunkt opstod Dragørs særlige gadenet, der i overvejende grad er domineret af øst-vest-gående gader og nord-syd-gående stræder. Husene er sammenbyggede gavl mod gavl i rækker placeret i gadelinjen mod nord. Til de allerfleste huse hører haver, der er anbragt mod den næste gade i syd med udhuse og skure i skel, der medvirker til bebyggelsens særlige intimitet. Byens typiske hus er et okkerfarvet længehus i én etage med grundmur og tegltag, men flere af de større skipperhuse er i to etager, ofte forhøjet efter ombygninger. En af de mest produktive bygmestre i perioden var J. H. Blichmann, der bl.a. opførte Badstuevælen 8, Strandstræde 8, Zytfensgade 4 og 6 samt Fogdens Plads 2. Gennem de sidste mange år er der foretaget en stor indsats for at bevare byen, hvor husene, brolægningen, beplantningen og gadeinventaret udgør en enestående helhed.
Opførelsesdata

Årstal: 1750 - 1850
Bygningsændringer og ombygninger:
Badstuevælen 8, opført 1785 Fogdens Plads 2, opført ca. 1800 Strandstræde 8, opført 1784 Strandgade 16, opført 1811 Dragør Kro, Magstræde 3-5, opført 1800-06 Zytfensgade 4 og 6, opført 1775 og 1780, alle af J. H. Blichmann

Adresse

Skipperstræde, Strandstræde, Standgade, van Ostensgade, Bymandsgade m.fl.
DK-2791 Dragør

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: J. H. Blichmann

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Skipperhuse

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken 1969. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Miljøministeriet, Dragørs bevaring, 1988. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 287. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. "
Links

#http://www.dragoer-information.dk http://www.kuas.dk/kulturarv/bygninger/fredede_bygninger/155.jsp#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE