Møgeltønder, Tønder

Arkitekt:

Ukendt

Møgeltønder er formentlig påbegyndt i 1200-tallet, hvorfra de ældste dele af Sankt Nicolai Kirken stammer. Byen er domineret af den snorlige Slotsgade, der er anlagt omkring 1780. Den er beplantet med store lindetræer og befæstet med solid brolægning i hele gadens bredde. Gaden rummer en enestående række velbevarede huse og gårde, hvoraf de ældste er opført på byggegrunde fra Schackenborg i begyndelsen af 1700-tallet. De lave byhuse er i samme stil som i de frisiske, vestslesvigske landsbyer med grundmur og facade mod gaden, således af de store stråtage og senere tegltage træder tydeligt frem sammen med kvistene over døråbningerne, det dybtrøde murværk og andre fine detaljer. Også det nærliggende Schackenborg har inspireret til bygningernes udseende. Omkring 1760 blev der i den østlige ende af gaden tilføjet flere huse, der var proportioneret med et mere købstadsagtigt udseende. Desværre gik byen op i flammer i 1861, men husene blev genopbygget i respekt for de oprindelige. De fleste huse i Møgeltønder er nu fredede.
Opførelsesdata

Årstal: 1200-tallet - 1875
Bygningsændringer og ombygninger:
Sankt Nicolai Kirkes ældste, østre skib fra omkring 1200. Den vestre del fra ca. 1275-1300. Herregården Schackenborg (Møgeltønderhus) opført af Hans Schack omkring 1664. Slotsgade i Møgeltønder anlagt 1680. Der udloves byggegrund, kålhave og 10 års frihed til købmænd og håndværkere, der vil bygge gode huse på Schackenborgs grund langs Slotsgade 1707. De første huse og gårde opføres i 1730'erne. Den østre del af gadens sydside bebygges 1760-65. Der indrettes kniplingsvirksomhed i flere af husene samt landbrug i flere gårde. En stor bybrand ødelægger næsten samtlige huse 1861. De genopføres på 1770-tallets fundamenter i de følgende tiår.

Adresse

Slotsgade, Møgeltønder
DK-6270 Tønder

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Flere

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Længehuse

Referencer
H. H. Engqvist: Sønderjyske Byer, 1951 og 1967. Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3, Politiken, 1971. Søs Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - Byens plan, Gyldendal, 1979. Bue Beck m.fl. (red. Allan Tønnesen): Møgeltønder - slotsby og bondeby. Fredningsstyrelsen, Tønder Kommune, 1985. Guide til Dansk Arkitektur I. H. E. Sørensen: Langs grænsen. Forlaget Melbyhus, 2000. Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. Arkitektur Guide Jylland, side 312-13. Arne Høi m.fl.: Vadehavet Kulturarvsatlas 2007. Kulturarvsstyrelsen, 2007. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. "
Møgeltønder, Tønder
Møgeltønder, Tønder
Møgeltønder, Tønder
Møgeltønder, Tønder
Møgeltønder, Tønder
Møgeltønder, Tønder

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE