Århus Universitet og Universitetsparken

Arkitekt:

Kay Fisker, C. F. Møller og Povl Stegmann

Med et fremsynet og homogent førstepræmieprojekt i en konkurrence i 1931 udlagde Kay Fisker, C. F. Møller, Povl Stegmann og C. Th. Sørensen linjerne for etableringen og en løbende udbygning af et nyt universitet i Aarhus i et smukt kuperet morænelandskab nord for bymidten. Allerede fem år forinden havde Frits Schlegel i et guldmedaljeprojekt til et universitet i Jylland gjort opmærksom på arealets muligheder.
Førstepræmieprojektet var ikke forslagsstillernes egentlige forslag, men et alternativt bud, hvor de anbefalede en udvidelse af konkurrencearealet, så hele den grønne dalsænkning med et par småsøer blev inddraget til universitet. Det bifaldt dommerkomiteen, og derfor fik Århus på alle måder et enestående anlæg - helt forud for sin tid.
Bebyggelsens store styrke ligger i hoveddisponeringen og i bygningernes fælles, klare formsprog og materialesammensætning samt det fine samspil mellem de skarptskårne gule huse og det grønne landskab, der gør anlægget til et klassisk eksempel på dansk funktionalisme. De forskudte bygninger i det bakkede landskab er inspireret af international modernisme og et klart opgør med datidens nyklassicisme.
Bebyggelsesplanen var fra starten decentral med karakterfulde huse skubbet ud i grundens periferi mod nord, øst og vest, mens parkrummet og udsigten mod syd blev friholdt. Med mange årtiers kontinuerlige udbygning har anlæggene ædt en del af parklandskabet, men uden at den oprindelige planlægningsidé har lidt væsentlig skade.
De kubiske husblokke er komponeret i overensstemmelse med deres særlige funktioner. De er placeret enkeltvis eller som grupper af sammenskårne længer med en overvejende nord-syd-gående ensartet orientering. Bygningernes prismatiske præg understreges af de murede facader i San Gimignanos gule farve, der har vinduer i plan med muren og ingen sokkel, hvorved de på en måde vokser direkte op af de græsklædte skrænter, samt tagene uden udhæng og med fælles 33 graders hældning af gule teglsten.
Også funktionsmæssigt er læreanstalten i Århus banebrydende. Den blev planlagt som en moderne universitets-campus efter engelsk forbillede for både studerende, lærere og professorer. Her skulle der både være undervisning og studenterliv med integrerede faciliteter til forskning, administration, bespisning, fest og rekreation samt tilknyttede kollegieboliger. De oprindeligt opførte professorboliger er dog nu nedrevet.
Vinderprojektet indbefattede også opførelsen af de første fakultetsbygninger for bl.a. kemi og fysik, der efterfulgtes af faciliteter til teologi, humaniora, jura og statsvidenskab i områdets nordøstlige hjørne. Den markante øst-vest-vendte hovedbygning mod Nordre Ringgade fra 1946 rummer en uregelmæssig, prismatisk aula, opbygget af vældige, hvide jernbetonrammer udmuret med gule specialsten. Rummet har en næsten sakral karakter på grund af dets særlige form og store gavlvindue. Hovedbygningen blev i 1964 udvidet mod vest med det ny statsbibliotek, der manifesterer sig med et vældigt bogtårn.
Senere er Vennelystparken mod syd også inddraget til campus-området. Her opførtes bl.a. Tandlægehøjskolen i 1961, Steno Museet i 1993 og i 1966 et nyt kunstmuseum, der efter etableringen af det nye Aros i 2004 er omdannet til Geologisk Institut. Men nu er universitetet efterhånden så omfattende, at det har indtaget nærliggende huse og byområder. Det gælder for eksempel den tidligere Langelandsgades Kaserne, der er ombygget, og nybyggeriet Nobelparken nord for ringgaden.
Hovedparten af anægget er projekteret af C. F. Møller og efterfølgende af hans tegnestue. Povl Stegmann trak sig ud allerede i 1937, Kay Fisker i 1942.
Opførelsesdata

Årstal: 1932 - 2012
Bygningsændringer og ombygninger:
Byggeriet startet 1932. Udbygning af C. F. Møller alene 1942-46. Løbende udbygninger op til nu af C. F. Møllers Tegnestue. Kunstmuseet i Århus af C. F. Møller 1966. Inddraget til universitetsformål efter museets flytning til Aros 2004. Ombygning af statsbiblioteket af Kjær & Richter 1993-95. Auditoriebygning 1999-2001 af C. F. Møllers Tegnestue.

Adresse

Nordre Ringgade 1, Universitetsparken
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Universitets-Samvirket
Ingeniør: A. Chr. Nieport og H. Wied
Landskabsarkitekt: C. Th. Sørensen
Konsulent: Cecil Valeur, Bent Sørensen, Preben Hornung, Richard Mortensen, Frede Christoffersen, Foersom Hegndahl, Svavar Gudnason og Jens Søndergaard (kunstnerisk udsmykning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Universitetsbygninger og -park
Særlige aspekter: Førstepræmieforslag i konkurrence 1931. Kulturkanon for arkitektur, 2006.

Referencer
Arkitekten 1931 U, side 241, og 1949 M, side 187. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950. Østifternes Kreditforening 1951. Arkitektur DK 4-1962, side 142, 4-1966, side 142 og 154, 2-1968, side 64, 1/2-1985, side 6, 8-1993, side 345, 5-2001, side 288 og 2-2004, side 145. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. C. F. Møller: Århus Universitets bygninger. Universitetsforlaget i Aarhus, 1978. Jørgen Sestoft: Danmarks Arkitektur, Arbejdets bygninger. Gyldendal, 1979. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal 1980. Kay Fisker, Arkitektens Forlag 1995. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 199. Nils-Ole Lund: Bygmesteren C.F. Møller, Aarhus Universitetsforlag, 1998. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Arkitekten M 1934, side 1. Guide til Dansk Havekunst, 2002. Lulu Salto Stephensen: Danmarks Havekunst II, Arkitektens Forlag, 2001. Annemarie Lund: Danmarks Havekunst III, Arkitektens Forlag, 2002. Olaf Lind: Arkitekturfortællinger: om Aarhus Universitets bygninger, Aarhus Universitetsforlag, 2003. Arkitekten 2, 4 og 10-2005 og 12-2007. Politiken 25-01-2006. Jørgen Hegner Christiansen og Kim Dirckinck-Holmfeld: En Arkitekturkanon, Arkitektens Forlag, 2005. Tobias Havmand, Jens Astrup og Jan Jæger (red.): Berlingske Tidendes Kulturkanon, Berlingske Tidende, 2005. Kulturkontakten, særnummer januar 2006, Kulturministeriet. Olaf Lind: Arkitekturfortællinger. Om Aarhus Universitets bygninger. Aarhus Universitetsforlag, 2007. Anne-Louise Sommer: Den Danske Arkitektur. Gyldendal, 2009. Michael Sheridan: Mesterværker. Strandberg Publishing, 2011. Vist på Venedig Biennalen 2014. "
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken
Århus Universitet og Universitetsparken

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE