Bispeparken, København NV

Arkitekt:

Kooperative Arkitekter ved Ivar Bentsen, Knud Hansen, Edvard Heiberg, Ole Buhl, Valdemar Jørgensen, Kaare Klint, Vagn Kaastrup, Harald Petersen, Magnus Stephensen og Frederik Wagner

Bispeparken er en helt igennem kooperativ og demokratisk boligbebyggelse, muliggjort af Boligstøtteloven fra 1938, der sigtede på rimelige boligforhold for især børnerige familier. Bebyggelsesplanen er udformet af Ivar Bentsen og Kooperative Arkitekter, mens de enkelte blokke er tegnet af ti forskellige arkitekter, men efter fælles retningslinjer mht. materialer og taghældning.
Den overordnede plan er karakteristisk for 1940'ernes tendens til at skabe store samlede boligbebyggelser med grønne fællesarealer. Blokkene er placeret relativt frit på grunden, men på en sådan måde, at der langs de forskudte blokke er skabt et stort rekreativt areal, der strækker sig midt gennem anlægget og åbner op for udsigten til Grundtvigskirken. Parkarealet mellem husene skyldes havearkitekt C. Th. Sørensen, mens stadsgartneren havde ansvaret for udsigtsarealet.
De enkelte huskroppe, der fortrinsvis rummer mindre lejligheder, er præget af 1930'ernes altan-karnap-motiv, hvor der veksles mellem indbyggede altaner og karnapper i forbindelse med opholdsstuen. Alle lejligheder er nu udstyret med barnekammer. Blokkene er alle opført i gule sten og med røde vingetegl på tagene med 45 graders hældning, men fik derudover forskellig udformning af arkitekterne, særlig fint udført af Knud Hansen i blokken mod Tuborgvej. Bispeparken var med sine 827 lejemål det største samlede boligkompleks, der var opført på én gang i Skandinavien i 1941.
Opførelsesdata

Årstal: 1940 - 1942

Adresse

Tagensvej, Tuborgvej, Frederiksborgvej
DK-2400 København NV

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: FSB, Foreningen Socialt Boligbyggeri
Ingeniør: Jørgen Glud
Landskabsarkitekt: C. Th. Sørensen

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Parkbebyggelse

Referencer
Arkitektens Månedshæfte 1936 om københavnske boligtyper. Arkitekten U 1-1940, side 9. Arkitekten M 10-1942, side 140. Knud Millech: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950. Østifternes Kreditforening 1951. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1, Politiken 1968. Steen Eiler Rasmussens København. Gads Forlag 1974. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Arkitektur DK 6/7-1986, side 272. Olaf Lind og Jonas Møller: FolkeBolig - BoligFolk. Boligselskabernes Landsforening, 1994. Guide til Dansk Arkitektur I, Arkitektens Forlag 1995. Arkitektur Guide København, side 56. Arkitektens Forlag 1996. Arkitektur DK 2-1998, side 58. Gitte Just: Huse i København og Nordsjælland tegnet af berømte danske arkitekter. Aschehoug 2005. Landskab 04-2006, side 84. "
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV
Bispeparken, København NV

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE