Søtorvet, København

Arkitekt:

Vilhelm Valdemar Petersen og Ferdinand Jensen

Søtorvet i København er en del af en større karré-bebyggelse omkring Vendersgade, Frederiksborggade og Gothersgade, der med herskabelige, palæagtige lejligheder for det finere borgerskab skulle markere en storslået ankomst fra den lidt senere Dronning Louises Bro til byen.
Det var en af de drivende kræfter i Det Københavnske Byggeselskab, den internationalt orienterede Ferdinand Meldfahl, der med det ombyggede Paris som forbillede stod fadder til det aksefaste byanlæg, der blev muliggjort efter fæstningsterrænets nedlæggelse.
Facaderne mod søerne i fransk renæssance er helstøbte med et særligt raffinement: På selve Søtorvet er bygningerne i fire etager, mens nabohusene ved Nørre og Øster Søgade er i fem etager. De midterste bygninger markeres med afskårne hjørnetårne og midterstillede kupler, mens nabobygningerne yderligere fremhæves med spir.
Der blev også gjort en stor indsats for at skabe luftige sammenhængende gårde, der indgik i en helhed med de omkransende bygninger. I de fineste lejligheder blev der indrettet et trefagsværelse, salonen, samt spise- og dagligstue, men principielt skete der så godt som inden ændringer i planløsningerne. De fine stuer lå til gaden i forhuset, mens sove- og barneværelser blev placeret i sidehuset langs den lange korridor.
Var Søtorvs-bebyggelsen flot, var kvarteret bagved omkring Nansensgade til gengæld tarvelig med små toværelses lejligheder og trange baggårde med bag- og sidehuse i flere rækker, der først blev enten redrevet eller forbedret sidst i det 20. århundrede.
Opførelsesdata

Årstal: 1873 - 1876
Bygningsændringer og ombygninger:
Dronning Louises Bro opført 1887. Søtorvet fredet 1978.

Adresse

Søtorvet 1, 2 og 3, Nørre Søgade 5 og 7, Øster Søgade 8, Vendersgade, Frederiksborggade og Gothersgade
DK-1371 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Det Københavnske Byggeselskab
Konsulent: Ferdinand Meldahl (byplan)

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Etageboliger og erhverv

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. R. Broby-Johansen: Gennem det ny København. Gyldendal, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Bind 1. Politikens Forlag, 1968. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - Byens plan. Gyldendal, 1979. Steen Eiler Rasmussen: Byer og Bygninger, 1949. Fonden til udgivelse af arkitekturværker ved Arkitektskolen i Aarhus. Fotografisk genoptryk, 1985. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 94. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. Gitte Just: Huse i København og Nordsjælland tegnet af berømte danske arkitekter. Aschehoug 2005. "
Links

#http://www.detmodernegennembrud.dk/composite-990.htm#

Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København
Søtorvet, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE