Møllevangskirken, Århus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Møllevangskirken i det nordlige Aarhus er et enkelt og behersket eksempel på dansk kirkebyggeri i 1950'erne - forankret i gamle danske traditioner, men med sin egen hovedform.
Den har et prismatisk udtryk med en vifteformet grundplan overdækket af et saddeltag, hvis højde aftager fra den brede indgangsside mod den smallere altervæg. De røde teglmure og det store røde tegltag med markante udhæng trykker bygningen mod jorden.
Det aflange kirkerum understreges af de åbne spærfag i ludbehandlet fyrretræ, hvis konstruktive samlinger markeres med synlige beslag og skruer. Særlig charmerende er behandlingen af det bløde dagslyt, der strømmer ind fra en stor cirkulær åbning i taget, suppleret af små åbninger i gavlenes mønstermurværk.
Grundens faldende terræn har gjort det muligt at indrette kirkens underetage, krypten, med menighedslokaler, konfirmandstue og kontor. Der er nedgang hertil bag kirkerummets hvide altervæg, hvor der også findes et præsteværelse.
Siden opførelsen i 1959 er der foretaget løbende ændringer og udvidelser, blandt andet med et fritstående klokketårn fra 1969 og en sognegård fra 1978-89 mod Fuglesangs Allé, hvilket dog ikke har ændret kirkens oprindelige karakteristiske helhed.
Opførelsesdata

Årstal: 1958 - 1959
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig kirke opført 1959. Fritstående tårn opført 1969. Sognegård indviedes 1978. Forbindelsesgang m.v. til sognegården opført 1989. Renoveringer af kirken og tårnet 2001-06.

Adresse

Møllevangs Allé 49
DK-8210 Århus V

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Møllevangskirkens Menighedsråd
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue
Konsulent: Erik Heide (altertavle og døbefont)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Arkitektur DK 3-1960, side 108, og 1-1994, side 6. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. Arkitektur Guide Jylland, side 209. Arkitekten 10-2005. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE