Aalborg Kloster, Helligåndsklostret

Arkitekt:

Ukendt og Hack Kampmann

Klostret er et enestående velbevaret og velproportioneret middelalder-byggeri i gotisk stil med spidsbuede vinduer og kamtakkede gavle med blændinger.
Det har en sammensat bygningshistorie med murede teglstenshuse, der blev opført i 1500- og 1600-tallet, men hvori der også indgår dele af ældre byggeri, bl.a. af den oprindelige Helligåndskirke. I 1800- og 1900-tallet blev der endvidere tilføjet flere udbygninger til klosteret, der også senere blev restaureret.
Vestfløjen er klostrets ældste bevarede del fra begyndelsen af 1400-årene, mens hovedparten af nord- og østfløjen er opført i tiårene før Reformationen. Klostret fungerede i lange perioder som hospital, og efter 1800-tallets midte som en slags beskyttede boliger.
Under den senere klosterkirke findes Danmarks største klosterkælder i en krypt fra middelalderen. Herudover er der to hvælvede spisesale (refektorier) og en kapitelsal med kalkmalerier fra 1500-tallets begyndelse. Hele klosterkomplekset blev grundigt restaureret af Hack Kampmann i 1905-08.
Opførelsesdata

Årstal: 1431 - 1520
Bygningsændringer og ombygninger:
Klostret startede som privat stiftelse 1431. Det overtoges af Helligåndsordenen 1451. Vestfløjen og antagelig kirken mod øst opført i første halvdel af 1400-årene. Nordfløjen opført omkring 1500. Nordre østfløj og tværfløj opført ca. 1510. Søndre østfløj opført 1512-20. Reformationen 1536. Klostret har fungeret som hospital både før og efter reformationen. Anvendt som en slags beskyttede boliger efter 1850. Vestfløjen forlænget med hospitalskirkens kor 1681. Restaureringer af F. Uldall 1878. Nye facader og vinduer i vestfløjen 1895. Ny tresidet apsis til kirkens kor af F. Uldall 1897. Hele anlægget restaureret af Hack Kampmann 1905-08.

Adresse

Adelgade 14, Klosterjordet, Latinergyden
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Helligåndsordenen

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Kloster, nu boliger

Referencer
Arkitektur Guide Jylland, side 67. "
Aalborg Kloster, Helligåndsklostret
Aalborg Kloster, Helligåndsklostret
Aalborg Kloster, Helligåndsklostret

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE