Hee Kirke, Ringkøbing

Arkitekt:

Ukendt, H. B. Storck

Hee Kirke i Vestjylland er en af landets mest besynderlige, romanske kirker. Det skyldes det ejendommelige brede tårn, der har form som en kultiveret, kort basilika. Tårnets imposante udformning skyldes sandsynligvis den omstændighed, at der i mange århundreder indtil 1600-tallet blev afholdt herredsting her.
Tårnets interessante tredelte underdel i to etager breder sig kraftigt ud foran skibets vestende, hvor der er skråtage mod nord og syd samt en betydelig smallere tredje etage, nu klokkerum, hvis gavle vender mod øst og vest. I anden etage er der udsparret en række korridoragtige småkamre, belyst med små rundbuevinduer, der kan have tjent som opbevaringssted for herredets brevkister. Tårnets facader er prydet af bl.a. blændarkader og rige stenhuggerarbejder, der mod vest er koordineret med en fin søjleportal, antagelig inspireret fra Ribe Domkirke.
Kirken er opbygget af granitkvadre i et fint farvespil og stammer fra midten af 1100-tallet. Dens skib er udbygget med gotiske sidekapeller med materialer fra den nedbrudte nabokirke i No i 1500-tallet. I 1882-84 foretog H. B. Storck en omfattende restaurering, hvor han forsøgte at genskabe kirken i den skikkelse, den mentes at være opført i. Det var helt almindeligt på dette tidspunkt, men det er tvivlsomt, i hvor høj grad de oprindelige former blev fremdraget.
Opførelsesdata

Årstal: 1100 - 1150
Bygningsændringer og ombygninger:
Restaureret 1882-84 af H. B. Storck.

Adresse

J. C. Christensens Vej 15 A, Hee
DK-6950 Ringkøbing

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Bind 3. Politikens Forlag, 1971. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur. Kirkens huse. Gyldendal 1981. Arkitektur Guide Jylland, side 96. "
Hee Kirke, Ringkøbing
Hee Kirke, Ringkøbing
Hee Kirke, Ringkøbing
Hee Kirke, Ringkøbing

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE