Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital

Arkitekt:

Ukendt

Vor Frue Kirke i Aarhus er en af Danmarks få kirker, der indgår i et middelalderligt klosteranlæg fra landets katolske periode. I det store og hele skyldes kirkens nuværende gotiske form dominikanermunkene, der i 1246 havde overtaget byens første domkirke, Sankt Nicolai, som de i de følgende århundreder fuldstændig ombyggede.
Kirkens to fag lange hvælvede kor med fine enkeltheder er fra slutningen af 1200-tallet. Den velbevarede østgavl har et slankt tredelt vindue og vandrette blændingsbånd, der er et karakteristisk udtryk for tiggermunkenes byggeskik og i øvrigt i slægt med cisterciensernes traditioner.
Godt hundrede år senere blev domkirkens tre fags hovedskib fornyet, efterfulgt af et nyt tårn fra omkring 1500, og formentlig samtidigt hermed sideskibet mod syd, der fremstår som tre kapeller med blændingsgavle.
Sideløbende med kirkeudbygninger foretoges også gradvis en udbygning af klostret med tre fløje omkring en gård fra 1250 til 1475.
Komplekset blev i 1800-årene udsat for flere hårdhændede restaureringer og nedrivninger af bygningsdele, inden nogle af dem igen blev tilbageført af Aksel Skov i 1950'erne.
Den gamle domkirke var en kryptkirke i sten, der opførtes på stedet først i 1100-tallet. Men tidligere endnu lå der under koret i Vor Frue Kirke en lille treskibet, romansk salskirke i frådsten fra omkring 1060. Den blev fundet og udgravet i forbindelse med istandsættelsen af Vor Frue Kirke i 1955.
Opførelsesdata

Årstal: 1100 - 1500
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig frådstenskirke under koret til den nuværende Vor Frue Kirke 1060-1100. Herover opførtes Århus' første domkirke, Sankt Nicolai, ca. 1100-20. Kirken blev overdraget til Dominikanerordenen 1246. Kirken fornyedes fuldstændig og klostret blev udvidet med tre nye fløje 1250-1475. Tårn og sideskib fra omkring 1500. Klostret omdannedes til Aarhus Hospital efter Reformationen 1536. Istandsættelser og nedrivninger af Vilhelm Th. Walther fra 1865 og af N. P. C. Holsøe fra 1879. Istandsættelse af C. G. Schultz 1950. Ny istandsættelse og tilbageføringer af Aksel Skov 1955-61. Herunder blev den oprindelige frådstenskirke genopdaget og udgravet.

Adresse

Vestergade 22
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Dominikanerordenen

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Kirke og kloster (hospital)

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Arkitektur Guide Jylland, side 184. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital
Vor Frue Kirke og kloster, Århus Hospital

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE