Åkær, Odder

Arkitekt:

Ukendt

Åkær hører til de østjyske herregårde, der er opført med det barokke Clausholm som forbillede. Det vil sige, anlægget har en trefløjet planudformning med korridorer i sidefløjenes overetage. Hovedfløjen mod syd har en frontispice og en ligeløbstrappe mod gårdspladsen, mens sidefløjene også har udvendige trapper som Clausholm.
Herregården stammer helt tilbage fra 1300-årenes middelalder, men det nuværende bygningsanlæg er formentlig opført omkring 1700. Det er udført i bindingsværk og hviler på en meget høj muret kælder af kampesten og romanske granitkvadre.
Bindingsværkets enkeltheder virker ret usædvanligt i Jylland på denne tid, hvor det så godt som altid var af styrtrumstypen, der foreskrev, at loftsbjælkerne var tappet gennem stolperne. I Åkærs tilfælde er bjælkerne kæmmet ned over tagremmen.
Oprindelig var bjælkeenderne skjult under en profileret bræddegesims, ligesom taget var smukt opskalkede. Begge dele er forsvundet efter en ufølsom restaurering i 1950'erne. Det er de fire store lindetræer, der afgrænser gårdspladsen mod nord, desværre også. Anlægget er senest restaureret i 1990'erne af Erik Einar Holm.
Opførelsesdata

Årstal: 1700 - 1700
Bygningsændringer og ombygninger:
Restaureret i 1990'erne af Erik Einar Holm.

Adresse

Aakjærvej 100
DK-8300 Odder

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Bendix Lassen

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Herregård

Referencer
Arkitektur Guide Jylland, side 155. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE