Bethlehemskirken, København

Arkitekt:

Kaare Klint

Kaare Klints Bethlehemskirke i København er på mange måder lillebror til faderen, P. V. Jensen Klints Grundtvigskirke. Men den hævder sig ved arkitektens personlige fortolkning af en historisk tradition, ved sin arkitektoniske konsekvens og sin rumlige skønhed.
Kirken er beliggende på en indeklemt og umage grund mellem femetagers beboelseshuse. Her er der indpasset en usædvanlig plan med et kort treskibet kirkerum og et toskibet, asymmetrisk kor. Kirken er lille i sin udstrækning, men virker stor med en ekstraordinær højde, der er bevidst understreget ved en proportionalt stigende rytme af de slanke, spidsbuede hvælv, der er opmuret i gule teglsten i en forfinet finish. Med til at fremhæve rummets storhed er de små selvstændige vindfang af træ samt Kaare Klints kirkestole, der er bearbejdninger af traditionelle sydeuropæiske stoletyper med stråfletede sæder.
Det lykkedes imidlertid ikke Klint at tegne en facade mod Åboulevarden, der modsvarer kirkens indre kvaliteter. Han foreslog som i Grundtvigskirken et todelt, aftrappet gavlmotiv med et dybt relief som kontrast til den monotone husrække. Men for at vinde mere plads til kirkerummet undlod man denne løsning og udførte en facade i flugt med de øvrige huse.
Opførelsesdata

Årstal: 1936 - 1938

Adresse

Åboulevarden 8
DK-2200 København N

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Den Københavnske Kirkefond

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Arkitektur DK 3-1959, side 112, og 2-1963, side 70. Tobias Faber: Dansk Arkitektur. Arkitektens Forlag, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 1. Politikens Forlag, 1968. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide København, side 114. "
Bethlehemskirken, København
Bethlehemskirken, København
Bethlehemskirken, København
Bethlehemskirken, København
Bethlehemskirken, København
Bethlehemskirken, København

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE