Augustenborg Slot (hospital), Als

Arkitekt:

J. G. Rosenberg og C. A. Bohlsmann?

Augustenborgs nuværende trefløjede hovedbygning er opført 1764-76 som et strengt symmetrisk anlæg, udformet efter baroktidens idealer i nær kontakt til den omgivende natur. Den erstattede et tidligere bindingsværkslot fra 1664. Midterfløjen har en tre fags risalit, der rejser sig i alle tre etager. Bygningen er pudset og malet i gult og hvidt og har blåglaserede teglsten på taget. Interiøret er præget af rokoko-dekorationer, både i den smukke vestibule og i nordfløjens kapel, der nu anvendes som sognekirke. Der har været en vis usikkerhed om, hvem der har tegnet slottet. C. A. Bohlsmann har været nævnt, men den rette er formentlig Slesvig-Holstens landbygmester, Johann Gottfried Rosenberg. Foran slottet er der omkring den ydre gårdsplads opført drifts- og økonomibygninger samt en portfløj i gult murværk og røde tegltage mellem 1733 og 1776. Det samlede bygningsanlæg aftager i højden fra tre etager i slottets midterbygning til én etage om gårdspladsen. Ved Storegade ligger Kavalerbygningen fra ca. 1800, og i slotsparken finder man "Palæet" fra 1786-88, formentlig opført af Peter Meyn i en klassisk stil. Herudover opstod der uden for slottet en mindre flække med ensartede huse beboet af tjenestefolk. Slotskomplekset blev opført af stedlige hertugfamilier, der forlod det under første slesvigske krig i 1848. Siden har det været anvendt som lazaret, kaserne og seminarium, før det i 1932 blev indrettet til hospital.
Opførelsesdata

Årstal: 1764 - 1776
Bygningsændringer og ombygninger:
Det første Augustenborg opført i Stavnsbøl i bindingsværk 1660-64. De nuværende bygninger opføres 1764-76. Økonomibygninger opført 1733 og 1764. Palæ i slotsparken opført 1788. Kavalerbygning opført ca. 1800. Under prøjsisk herredømme 1864-1920. Anvendt til lazaret, kaserne og fra 1878 til 1919 tysk kvindeseminarium. Omdannet til hospital 1932. Ny hospitaludvidelse af Stærmose & Isager 1983. Region Syddanmark nedlægger hospitalet i 2013.

Adresse

Augustenborg Sygehus 1-2 og 6
DK-6440 Augustenborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Hertug Frederik Christian den Ældre
Konsulent: Michel Angelo Taddei (stukkatur)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Hospital

Referencer
Henning Dehn-Nielsen: Sønderjylland. Politikens Håndbøger, 2001. Arkitektur Guide Jylland, side 249. Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. Bianco Luno, 2010. "
Links

#http://www.augustenborg.net/slottet.html http://www.graenseforeningen.dk/artikel/3271#

Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als
Augustenborg Slot (hospital), Als

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE