Sønderho, Fanø

Arkitekt:

Ukendt

Sønderho ved Fanøs sydspids Hønen er en enestående helstøbt bydannelse - helt på linje med andre bemærkelsesværdige danske byer som Dragør, Svaneke, Ærøskøbing og Skagen. Byen domineres af større eller mindre grundmurede, stråtækte længehuse i forskudte rækker, som danner store uregelmæssige klynger mellem grønninger, der tidligere har været dyrket. Den er opdelt i de tre oprindelige kvarterer, Sønderland, Østerland og Nørland samt tilføjelsen Vesterland, der gennemskæres af krogede veje og stier og omgives af diger og klitter. Husenes fine proportioner, stakitter, tangvolde og bukketornsbevoksning understreger bykarakteren.
Næsten alle huse er opført i perioden 1750-1850, da Sønderho var en betydelig skipperby med Danmarks næststørste og dermed indbringende sejlskibsflåde. Herefter stagnerede udviklingen, fordi havnen og sejlrenden sandede til, og den nye by Esbjerg overtog fiskeri og skibsfart. Men de ældre huse bestod og er siden i overvejende grad pietetsfuldt vedligeholdt.
Husene har generelt beboelse i den ene ende og stald og lo i den anden. De er karakteriseret ved at være opført i den vestjyske, hårdtbrændte, violette teglsten med lodrette grønne eller røde gavle ofte beklædt med træ. Facaderne har hvidkalkede gesimser og murhjørner samt vinduer med stafferinger. Næsten alle stråtagene er over den grønne hoveddør forsynet med en buet eller trekantet kvist eller en muret front med en luge, som benævnes "aftengaf". Interiørerne er i mange tilfælde udsmykket med dekorationer eller kakler fra Friesland eller Holland.
82 af byens huse er nu fredet. Blandt dem er en af de ældste bygninger på Fanø, Krogården, fra 1722. Andre fine eksempler er præstegården fra 1749, der modsat andre huse i Sønderho har bevaret hele sit bindingsværk, samt Kaptajn Brinch's Hus ved det nordre dige fra samme år. Sønderhoningerne har tilføjet byen enkelte nyere huse med tegltag og en anden solorientering, men det er sket uden nævneværdig skade på det gamle miljø.
Opførelsesdata

Årstal: 1645 - 1800
Bygningsændringer og ombygninger:
Krogården, Kropladsen 11, 1722. Præstegården, Sønderho Strandvej 1, 1749. Kaptajn Brinchs Hus, Digevej 4, 1772. Hannes Hus, Øster Land 7, ca. 1800. Andre gode huse i Sønderho: Sønderland, matr.nr. 99 (1828), 127, 130a, 138 og 139 (1828). Østerland, matr.nr. 189, 192, 209 (1807), 231a/201d og 238. Nørland, matr.nr. 151a. Vesterland, matr.nr. 127 og Landevejen 21 (1790). 82 huse er fredet.

Adresse

Sønderho
DK-6720 Fanø

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Byhuse

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Bind 3. Politikens Forlag, 1971. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - Byens plan, Gyldendal, 1979. Steffen M. Søndergaard, Poul Tuxen og Sys Hartmann (red.): Gamle huse i Sønderho. Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen, 1980. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 263. "
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø
Sønderho, Fanø

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE