Frederiksberg Åndsvageanstalt, Idiotanstalten (nedlagt)

Arkitekt:

Ferdinand Meldahl

Helbredelsesanstalten for idiotiske Børn blev oprindelig oprettet i Bakkehuset på Rahbeks Allé i 1855, men den flyttede allerede i 1860, da Ferdinand Meldahl havde bygget en egentlig åndssvageanstalt i nr. 21. Den betød et stort fremskridt inden for åndssvageforsorgen, muliggjort med midler fra privat godgørenhed. Den kontroversielle Meldahl har her ydet en fremragende arkitektonisk indsats med en monumental, H-formet bygning i italiensk renæssancestil samt rødt og gult murværk. Facaderne er både værdige og festlige, udtrykt ved simple, dekorative midler som store laurbærkranse i brændt ler foroven. Grundplanen var solvendt og rummede mange humanitære og praktiske fortrin, fx legestuer i både pigernes og drengenes afdelinger. Ligesom Københavns Kommunehospital var bygningen forbilledligt indrettet og rigeligt dimensioneret, så den kunne anvendes i mange år. Idiotanstalten fik med tiden pænere navne, inden den lukkede i 1970. Bygningen eksisterer den dag i dag, i en årrække ejet af Bryggeriet Carlsberg, men nu udlejet til forskellige erhvervsvirksomheder.
Opførelsesdata

Årstal: 1859 - 1860
Bygningsændringer og ombygninger:
Åndsvageanstalten nedlagt 1970. En del af Bryggeriet Carlsberg indtil 2008. Nu udlejet til erhverv,

Adresse

Rahbeks Allé 21
DK-1801 Frederiksberg C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Staten

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Åndsvageanstalt

Referencer
Illustreret Tidende 2-12-1860. Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Bo Bramsen, Allan Tønnesen og Claus M. Smidt: København før og nu - og aldrig, bind 12. Palle Fogtdal, 1991. Michael Bach og Henning Bro: Mellem gammelt og nyt på Frederiksberg. Historisk-topografisk Selskab for Frederiksberg, 2001. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE