København, Hindegade skole (nedlagt)

Arkitekt:

J. A. Stillmann

Hindegade Skole blev opført som en stor bastant kasse i gule mursten i fire etager med et ubestemmeligt stilistisk præg i krigsåret 1864 efter en række år uden skolebyggerier i København. De to gavle med murtinder har dog en stærk lodret holdning, fordi inddelingerne fra siderne ikke er ført igennem her.
Luftfornyelsen havde været et problem i hovedstadens første skoler, så her har hver klasse fået både skorstensrør og ventilationarør. Klasselokalerne blev gjort større i Hindegade, fordi der var et større antal skolesøgende børn i området, og formentlig fordi der på dette tidspunkt blev indført enkeltpulte for borde og bænke.
Hindegade Skole fungerede under flere navne indtil 1923, da den blev nedlagt som folkeskole. Men lokalerne anvendtes herefter fortsat til undervisningsbrug, bl.a. som Mogens Wöldikes sangskole. I 1953 tog institutionen navneforandring til Sankt Annæ Gymnasium, der i 1972 flyttede til nye lokaler på Sjælør Boulevard. I dag rummer bygningerne en ungdomsskole.
Opførelsesdata

Årstal: 1863 - 1864
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført som folkeskole under navnet Hindegade Skole 1864. Fik navneforandring til Hindegade Friskole 1890. Nyt navn til Hindegade Kommuneskole 1915. Nedlagt som folkeskole på grund af faldende børnetal 1923. Kjær & Lyngbye Skole flytter ind under det nye navn Sankt Annæ Vestre Skole. Blågårds Seminarium lejer lokaler i bygningen. Mogens Wöldike grundlægger Københavns Drengekor 1924 og opretter sangskole i bygningen fra 1929. Der oprettes gymnasieklasse 1952. Skolen skifter navn til Sankt Annæ Gymnasium 1953. Den flytter til Sjælør Boulevard 1972. Herefter skiftende anvendelse, bl.a. som undervisningssted for indvandrere. Lokalerne anvendes i dag som Københavns Kommunes Ungdomsskole.

Adresse

Hindegade 4, Fredericiagade 39
DK-1303 København K

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Københavns kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Folkeskole, nu ungdomsskole

Referencer
Knud Millech og Kay Fisker: Danske Arkitekturstrømninger 1850-1950, Østifternes Kreditforening, 1951. Ida Haugsted: Nye Tider - Historicisme i København. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2004. "
København, Hindegade skole (nedlagt)
København, Hindegade skole (nedlagt)
København, Hindegade skole (nedlagt)
København, Hindegade skole (nedlagt)

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE