Assens Købstad

Arkitekt:

Ukendt

I lighed med Faaborg er Assens en planlagt middelalderby anlagt af Valdemarerne 1231. Den er opstået ved Asnæs, hvor der var en naturhavn, der snart blev omdrejningspunkt for overfarten til Sønderjylland på ruten mellem København og Hamburg. Gadenettet i Assens er dannet af de to parallelt løbende gader Østergade og Adelgade, anlagt på hver side af kirken vinkelret på Damgade langs kystlinien. Byens bygningshistorie er et spejlbillede af byens op- og nedture. Fra Middelalderen er der sparsomme bygningsrester tilbage. Både volde og byporte forfald og forsvandt helt i 1800-tallet. Derimod er der bevaret nogle af de mange gavlhuse, der opførtes i de gode tider under renæssancen, hvor byen nød kongelig bevågenhed på majestæternes gennemrejser. Mange af dem er dog senere kraftigt ombygget i klassicistisk eller nyklassicistisk retning. Blandt de oprindelige bindingsværkshuse findes Willemoesgården, Korsgade 11, Postholdergården og flere andre i Ramsherred og Ladegårdsgade. Hertil kommer senere 1700- og 1800-tals grundmurede byhuse. Flere ulykker fik dog negativ indflydelse på byens udvikling: Grevens Fejde i 1535, svenskekrigene 1658-60, hvor byen plyndredes, og en stor bybrand i 1791. Det største tilbageslag var dog tabet af færgeforbindelsen til Aarøsund, da Danmark mistede Sønderjylland fra 1864 til 1920. Og med Lillebæltsbroens åbning i 1936 var Assens' betydning som trafikalt knudepunkt endegyldigt forbi. Trods vanskelighederne åbnedes sukkerfabrikken og jernbaneforbindelsen til Tommerup 1884. Det stabiliserede sammen med byens store handelshuse bylivet. En af de mest synlige bygninger fra det 20. århundrede er brødrene Plums imponerende tømmerlade fra 1915, der nu er fredet. Men helt op i nutiden er konjunkturerne hårde ved Assens: Persontrafikken på banen blev nedlagt i 1965, færgesejladsen til Aarøsund indstilledes i 1972 og sukkerfabrikken lukkede i 2007.
Opførelsesdata

Årstal: 1231 Bygningsændringer og ombygninger:
Vigtigt overfartssted til Sønderjylland i Middelalderen. Vor Frue Kirke, 1488. Byen ødelagt under Grevens Fejde 1535. Korsgade 11 opført 1550-70. 1620erne opførtes volde (med byporte) omkring byen. 1657-60 forfalder byen under svenskekrigene. Østergade 36, Willemoesgården, opført af Rasmus Fogel 1669-74. Østergade 38, Plums Gård, med skænkestue, tobakslade og senere tømmerlade, der er fredet. Østergade 42, Brydes Gård, opført af Hans Bryde Holst 1777. 1800-tallet opnås ny opblomstring. Kogehus på Havnen fra 1825-26. 1864 mister havnen betydning - Sønderjylland bliver tysk. Skibsforbindelsen mellem Assens og Årøsund nedlægges 1864-1921. 1884 åbnes sukkerfabrikken (arkitekt Ove Petersen) og banen til Tommerup. Plums tømmerlade opført 1915. Persontrafikken på Tommerup-banen nedlægges 1965. Ruten til Årøsund nedlægges endegyldigt 1972. Bogøvænget 5, Villa Valborg, 1999. Nyt rådhus i Assens af Creo Arkitekter 2003. Sukkerfabrikken lukkes i 2007. Den omdannes 2009-10 til endnu et nyt rådhus for Assens Storkommune af Arkitekterne Gråbrødre og Årstiderne.

Adresse

Østergade, Adelgade, Damgade, Korsgade, Ladegårdsgade m.fl.
DK-5610 Assens

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Flere

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Byhuse, købmandsgårde m.v.

Referencer
Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, side 43. Trap Danmark, 5. udgave, bind 5 om Assens, 1957. Arkitekten 6-1958, side 89. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Viggo Hansen: The Pre-industrial City of Denmark. A study of two medieval founded market-towns i Geografisk Tidsskrift, 75, 1976, side 50. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Ole Meyer: De tavse bygninger. Aristo. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 186. "
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad
Assens Købstad

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE