Fåborg

Arkitekt:

Ukendt

Faaborg er ligesom Assens usædvanlig ved at være en planlagt middelalderby med tre parallelle gader og regelmæssige grundstykker. Byen var anlagt strategisk med vand på tre sider, mod Fjorden og Sundet, og med byporte, volde og voldgrav mod vest. Fra denne tid er bevaret Vesterport samt Klokketårnet, der udgør resterne af byens første kirke. Faaborg menes at være opstået i 1100-tallet, men først omtalt af Valdemar Sejr i 1229. Tre store bybrande i 1672, 1715 og 1728, der hærgede i forskellige kvarterer, er baggrunden for, at store dele af Faaborgs historiske centrum bærer et stærkt enhedspræg med huse fra 1700- og 1800-tallet. Bykernen er domineret af bindingsværkshuse (fx Holkegade) med tydelig forbindelse til den fynske byggetradition, kendt fra byens opland. Som i det øvrige land var 1700-tallet en florissant periode for Faaborg, der var rigets femtestørste søfartsby. Det skabte en betydelig udvikling med opførelsen af store handelshuse, opfyldninger og en udvidelse af havnen. Fremgangen fortsatte indtil 1850, da industrialisering og nye handelsmønstre krævede omstillinger. Nye fabrikker og offentlige bygninger var en konsekvens heraf. En del af disse var nyklassicistiske bygninger, præget af stedlige bygmestre, der gav husene en mildhed i modsætning til retningens toneangivende stivhed. Et hovedværk ikke alene for Faaborg, men for hele landet, er Carl Petersens kunstmuseum. I nyere tid har byen bredt sig langs fjorden mod øst og vest langs udfaldsvejene. Herved har den fået en langstrakt form - beliggende mellem vandet og de kuperede bagarealer. Samtidig er der foretaget flere fornyelser i byens udkant - for eksempel med ny svømmehal og kraftvarmeværk.
Opførelsesdata

Årstal: 1229 Bygningsændringer og ombygninger:
Vesterport, bevaret byport fra 1400-tallet Tårngade, Klokketårnet, 1450 Helligåndskirken, 1477 og fremefter Holkegade 1, Den gamle Gård, opført af Peder Halck 1702. Fra 1932 kulturhistorisk museum Holkegade 3, gård opført af Maren Busch 1720 Holkegade 2, Smedehusene, opført af Simon Lauritsen 1730 Vestergade 10, opført af Hans Jørgen Lang 1790-91 Vestergade, Voigts Gård, af Lars Peter Voigt 1837-38 Torvet, Det gamle Rådhus, opført af J. P. Jakobsen 1839-40. Indrettet til Faaborg Arrestudstilling 1991 Grønnegade 75, Fåborg Museum, 1915 Østergade 43, af Carl Petersen 1916 Østerbrogade 16, hus af Tage Lyneborg 1993 Fåborg Kraftvarmeværk af Lundgaard & Tranberg 1996 Fåborg Svømmehal af Arkitektgruppen i Aarhus 1997

Adresse

Torvet, Adelgade, Holkegade, Vestergade, Østergade m.fl.
DK-5600 Faaborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Flere

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Byhuse og -gårde m.v.

Referencer
Arkitekten 6-1958, side 89. Hugo Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, side 43. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Viggo Hansen: The Pre-industrial City of Denmark. A study of two medieval founded market-towns i Geografisk Tidsskrift, 75, 1976, side 50. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur. Byens huse - byens plan, Gyldendal 1979. Kunstakademiet, Breyens afdeling: Rejse i det sydfynske øhav, 1982. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 238 og 240. "
Links

#http://www.faaborg.dk/ http://www.kuas.dk/kulturarv/bygninger/fredede_bygninger/431.jsp#

Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg
Fåborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE