Assens, Østergade 36, Willemoesgården

Arkitekt:

Ukendt

Willemoesgården har i sin mere end 400 år lange levetid været udsat for mange ombygninger for at tilfredsstille de skiftende funktioner som købmandsgård, amtsstue og kornmagasin, bolig og museum. Den nuværende bygning, formentlig opført 1674, fremstår i dag mod Østergade som et bindingsværks-langhus i to etager med en overgangsfod dekoreret med en udskåret barokranke. I 1675 blev huset forlænget med syv fag mod øst, hvor en ny port blev anbragt. Senere er der tilføjet en karnap og to kviste, ligesom de fire østligste fag blev solgt til naboejendommen 1793. Omtrent samtidig ændredes den knægtbyggede renæssance-gavl til den 23 fag store sidelænge langs Kindhestegade, hvis øverste stokværk erstattedes af et helvalmet tag, der nu indgår i hovedhuset. Længens 15 sydligste fag er grundmuret i ca. 1850. Gården underkastedes en ret hårdhændet restaurering i 1884, hvor facaderne blev dækket med cementpuds - men en ny istandsættelse i 1958 ved H. H. Engqvist rettede op på skaderne. Bl.a. blev facaderne kalket røde i stedet for gule, dokumenteret af bygningsarkæologiske undersøgelser af de oprindelige kalklag fra o. 1600. I 1994 blev Willemoesgårdens kunstsamlinger udvidet, da naboejendommen, Plums Gård, efter en ombygning blev inddraget i museet.
Opførelsesdata

Årstal: 1669 - 1674
Bygningsændringer og ombygninger:
Købmandsgård på stedet allerede under Christian IV, inspireret af gårdene fra Flensborg. Assens plyndres af svenskerne under krigene 1657-59. Den nuværende gård opføres af Rasmus Fogel 1669-74. Gården omfattede et syvfags langhus mod Østergade og et 23 fag lang sidehus mod Kindhestegade med en fem fag knægtbygget gavl mod Østergade. Erik Nielsen og Rasmus Fogels enke, Anna Søfrensdatter Leth, overtager gården 1675 og udvider huset med syv fag. Porten flyttes til 5.-6. fag fra øst. Amtsforvalter Bertram køber gården 1705 og indretter amtsstue og magasiner til korn, den tids skat. Karnappen mod Østergade nævnes 1761. Søhelten Peter Willemoes fødes her som søn af amtsforvalter Christen Willemoes i 1783. De fire østligste fag sælges til naboejendommen 1793. Samtidig ændres den store gavl mod Østergade til et helvalmet tag. J. C. Dreyer, Dankvart Dreyers for, overtager gården 1795 og indretter igen købmandshandel. De 15 sydligste fag mod Kindhestegade grundmures omkring 1850. Hårdhændet restaurering 1884. Gården fredes 1914 og anvendes til privat beboelse frem til 1955. K. Lehn Petersen fornyer bindingsværket i de resterende otte fag mod Kindhestegade 1920. Der oprettes museum i gården 1955. Restaurering af H. H. Engqvist 1957-58. Willemoesgården udvides med Plums Gård 1994.

Adresse

Østergade 36
DK-5610 Assens

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Rasmus Fogel

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Byhus indrettet til museum

Referencer
Trap Danmark, 5. udgave, bind 5 om Assens, 1957. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 2, Politiken 1969. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Arkitektur Guide Øerne, Arkitektens Forlag, 2006, side 186. "
Links

http://www.assens.dk/ http://www.museerne-vestfyn.dk/default.asp?ID=179&pID=164&tilhoerer=169

Assens, Østergade 36, Willemoesgården
Assens, Østergade 36, Willemoesgården
Assens, Østergade 36, Willemoesgården

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE