House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum

Arkitekt:

Kengo Kuma (Japan), Cornelius+Vöge og MASU planning

Arkitektens beskrivelse:
Den historie der skal fortælles i et museum om H. C. Andersen, omhandler ikke kun oplevelsen af hans mange værker. Historien skal også rumme den særlige dybde og flertydighed man finder i H. C. Andersens eventyr. En dybde der afspejler forfatterens liv og rejser, og som samtidig viser en sløret grænse mellem fantasiens verden og den virkelighed der omgiver os. Forslaget fortolker flertydigheden i H. C. Andersens arbejde i en arkitektonisk og landskabelig form, der rummer denne særlige historie.
Eventyrhuset udgøres af en række af cirkulære former, som tangerer hinanden i et flydende forløb. De er organiseret uden hierarki og uden et egentligt centrum, men udspringer fra de eksisterende bygninger omkring H. C. Andersens fødehjem og mindehal. Det kurvede forløb af grønne hække i haven afspejler dele af den underjordiske struktur af udstillingsrum.
Kurverne definerer den offentlige have og dens rum og stier over jorden. De bugter sig, væver sig ind i hinanden og lader inde blive til ude og oververden til underverden. I de sammenflettede rum vil havens besøgende og brugere befinde sig i en verden mellem ude og inde, hvor den grønne mur skiftevis viser sig og forsvinder. Oplevelsen gennem museet og haven bliver en sammenhængende fortælling, der afspejler de vigtige elementer i Andersens arbejde. Dualismen, opløsningen af grænsen mellem virkelighed og fantasi læses gennem de rumlige forløb og kompositioner og deres flertydighed.
De nye bygninger over terræn udspringer af den skala, der findes i fødehjemmet og de omkringliggende landsbyhuse. De bliver en nyfortolkning af den gamle nordeuropæiske bindingsværktradition som trækonstruktioner af massivt tømmer med udfyldninger af glas, der giver bygningerne et let udtryk som pavilloner i haven.
Opførelsesdata

Årstal: 2016

Adresse


DK-5000 Odense

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Odense Kommune
Ingeniør: Eduard Troelsgård A/S

Anvendelse

Hovedfunktion :
Bygningsart : museum
Særlige aspekter: Indb. int. konkurrence, 1. præmie

Referencer
"
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum
House of Fairytales. Hans Christian Andersen Museum

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE