Eternittens Henius House, Aalborg

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Aalborg er en af Danmarks førende uddannelsesbyer - og dermed er efterspørgslen efter ungdomsboliger også betragtelig. Det imødekommes i byen, hvor Henius House på den gamle Eternitgrund er den nyeste bebyggelse af denne art - præget i sit udtryk af cementindustriens historie og i sit indhold af et stærkt socialt fællesskab med mange muligheder for fælles aktiviteter.
Bebyggelsen består af seks forskelligfarvede bygninger på fire-fem etager omkring et møbleret gårdrum, der er placeret så alle er sikret bedst muligt lysindfald og udsigt over byen, Østerådalen og med kig til Limfjorden. Fra gården fører en siddetrappe ned til kælderens festlokale og posthus med ophængte informationer. I stueetagen ligger et altmuligrum, der bl.a. kan anvendes til biograf eller tv-kiggeri. Herover ligger toværelses lejligheder med store glasåbninger, et lille køkken og bad samt uformelle fællesarealer med fx netcafé, værksteder og fælleskøkken. Øverst med kontakt til hele byen og New York'er stemning kan tagene anvendes til inddækket boldbane og fredagsbar.
Husenes facader er i grå beton med synlige støbeskel inspireret af eternitvirksomhedens oprindelige rå industriarkitektur på grunden. Det kommer også til udtryk i det stramme, rationelle byggesystem i silostøbt beton, der er blødt op med knopskydninger som en slags pejlemærker i stærke farver. Disse udkragede elementer indeholder fællesarealer eller trapperum.
Ungdomsboligerne er fleksible i deres konstruktion for at sikre optimale muligheder for fremtidige ændringer i lejlighedernes indretning, fx at to ungdomsboliger kan lægges sammen til en familiebolig eller et bofællesskab. Henius House er navngivet efter Isidor Henius, der i 1896 ejede eternitgrunden og lagde fundamentet til aktiviteterne her på stedet og i det øvrige Aalborg.
Opførelsesdata

Årstal: 2011 - 2013

Adresse

Ditlev Bergs Vej
DK-9000 Aalborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Himmerland Boligforening
Ingeniør: Niras A/S, FRI
Entreprenør: A. Enggaard A/S

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Ungdomsboliger
Særlige aspekter: Byplan efter førstepræmieforslag i konkurrence 2005.

Referencer
Byggeri 3-2005 og 9-2013. "
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg
Eternittens Henius House, Aalborg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE