Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Børnehaven består af et par stilfærdige, men dog oplevelsesrige bygninger, som ved deres skala føjer sig naturligt til rækken af villaer på vejen. Begge bygninger har en høj pudset sokkel og er beklædt med skifer på vægge og tag, mens en mellembygning og tagterrassen er beklædt med træ. Børnehaven er let genkendelig med et assymmetrisk tagsnit, store skorstene og varierende vinduesudformning og placering.
Bygningen har mange visuelle forbindelser på tværs af etagerne, som stimulerer til bevægelse. En variation i rummenes udformning og dagslysindfald understøtter tillige et stort antal forskellige aktiviteter. Alle gruppe- og fællesrum ligger i direkte forbindelse med et uderum, have, balkon eller tagterrasse.
Udearealerne er opdelt i et forareal samt to legeområder nord og syd for liggestuen. I forlængelse af grupperummenes terrasser i stueetagen er der udformet sandkasser og siddeplinte som en blød overgang til den sydlige legeplads. Begge legepladser er ved hjælp af hække underdelt i mindre områder indrettet til leg og indbyrdes forbundet med asfaltbaner.
Opførelsesdata

Årstal: 2011 - 2012

Adresse

Virginiavej 9-13
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Frederiksberg Kommune
Ingeniør: Dominia A/S, FRI
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Konsulent: FK Ejendom (bygherrerådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Børnehave og vuggestue
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 2011.

Referencer
"
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg
Virginiavejs daginstitution, Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE