Avedøre Stationsby, Hvidovre

Arkitekt:

Skaarup & Jespersen, arkitekter MAA og byplanlæggere A/S

Avedøre Stationsby er hverken smuk eller charmerende med sin isolationistiske, neutrale udformning. Men det er en totalplanlagt by rundet af 1960'ernes byplanidealer. Byen er opført ved en S-togs-station på Køge Bugt-banen i overensstemmelse med principperne i hovedstadens berømte Fingerplan.
I planlægningen har man forsøgt af genbruge træk fra de gamle middelalderbyer, i særdeleshed fra Dubrovnik i Kroatien, hvis bymur i Avedøre Stationsby er blevet til en ringmur af fire-etagers huse, der indrammer hele området, og hvorfra der er udsigt over både landskab og by. Via store porte med historisk klingende navne som Naverporten og Bødkerporten er der adgang til de rekreative naturområder uden for.
Inden for langs stisystemer er der placeret en tæt-lav-bebyggelse i én etage med egne gårdhaver, og på tværs heraf et institutionsbånd med skole, børnehave, kirke og idrætshal. Gymnasiet med sine tårne rummer også mindelser fra middelalderen. Ved stationen ligger bebyggelsens kendemærke, bolighøjhuset Store Hus, der også indeholder et butikscenter.
Allerede under 1970'erne økonomiske krise fik byen ry for at være en ghetto, fordi mange folk med sociale problemer fik anvist bolig i området. Avedøre Stationsby gennemgik derfor et kvarterløft i 1990'erne, der sammen med en restriktiv udlejningspolitik af Hvidovre Kommune fik området bragt på fode igen med en afbalanceret beboersammensætning.
Opførelsesdata

Årstal: 1972 - 1982

Adresse

Naverporten, Bymuren m.fl., Avedøre
DK-2650 Hvidovre

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: KAB og Hvidovre Kommune
Landskabsarkitekt: Skaarup & Jespersen
Konsulent: Merete Ahnfeldt-Mollerup og Thomas Wiesner (kunstnerisk udsmykning, 1990)

Anvendelse

Hovedfunktion : Støttet boligbyggeri
Bygningsart : Bydel med boliger, institutioner og butikscenter

Referencer
Arkitektur DK 6-1992, side 338 (kunstnerisk plan). Byplan 5-1993, side 190. Hans Hartvig Skaarup: Avedøre Stationsby. Ideerne bag planen. Byplan 1-1998, side 2. Asger Munk: Kvarterløft - perspektiver og praksis. Arkitekten magasin 20-2001, side 18. Søren Hvas: Avedøre Stationsby på sporet igen. Landskab 7-2001, side 170. Vibeke Holscher: Folkets Plads i Avedøre. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE