Vejlby-Risskov Idrætscenter, Risskov

Arkitekt:

Arkitektfirmaet Friis og Moltke A/S, arkitekter MAA

Vejlby-Risskov Idrætscenter er planlagt kort før kommunesammenlægningen i 1970, mens Risskov Gymnasium blev opført. Politikere og erhvervsfolk i den gamle Vejlby-Risskov Kommune ville sikre sig anlægget, før storkommunen med Aarhus i spidsen kom til at dominere planlægningen.
Sportsanlægget blev nedgravet i terrænet, så der er fri passage gennem den forsænkede etage med let adgang udefra. Det giver stor fleksibilitet i anvendelsen af hallerne og omklædningsfaciliteterne.
Centeret danner ramme om en række sportsgrene og er større end Aarhus Stadion. Det rummer opvisningshal, træningshaller, svømmehal, kollegium, konfresfaciliteter og en idrætshøjskole samt udendørs atletik- og boldbaner. Idrætshøjskolen er placeret rundt om en venlig gårdhave som en rektangulær bebyggelse, der med sin afmålte form underordner sig halstrukturen.
Opførelsesdata

Årstal: 1969 - 1970

Adresse

Vejlby Centervej 51
DK-8240 Risskov

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Vejlby-Risskov Kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Sportshaller

Referencer
Poul Erik Skriver: Friis & Moltke, Arkitektens Forlag, 1997. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE