Helsingborgs Lasarett, Sverige

Arkitekt:

Schmidt, Hammer & Lassen K/S, MAA

Fleksibilitet, overskuelighed, variation, hensyntagen til den menneskelige skala, grønne gårdrum og optimale dagslysforhold er vigtige nøgleord i denne hospitalsudvidelse i Helsingborg, der bl.a. skal rumme voksenpsykiatri, ambulatorier og medicinske laboratorier.
Den ny bygning kommer til af fremstå som et sammenhængende, skulpturelt volumen med nemt tilgængerlige ambulatorier og laboratorier placeret i den nederste kompakte del samt psykiatrien i den øverste del af bygningen, der er opløst i en mere åben struktur. I disponeringen er der lagt vægt på en minimering af gangafstande, en optimering af den daglige drift og hensyntagen til hvert funktionsområdes særlige behov.
Huset forholder sig arkitektonisk til både det eksisterende hospital og den omkringliggende by. Udvidelsen er smidig og robust for at imødekomme fremtidige krav og en ændret brug. Den fremstår med et homogent udtryk, der både tilpasser sig de forskellige funktionskrav og går i dialog med de omkringliggende bygningers skala. Facadens forskydninger og tilbagetrækninger skaber varierende rumligheder, samtidig med at facaden, via åbne og lukkede partier, kan tilpasses de bagvedliggende funktioners behov.
I den psykiatriske del er der lagt vægt på at skabe et oplevelsesrigt og afslappet miljø, som på én gang virker beroligende og inspirerende, så patienterne får en hverdag med mulighed for både tryghed og udfordring. Afdelingen er overskuelig, og de grønne tagflader skaber et uforstyrret grønt landskab. Sengeafsnittene danner i deres komposition indre afskærmede gårdrum, som giver ro og tryghed. De øvre niveauer, der overalt tilbyder gode dagslysforhold, giver udsyn over byen og Øresund.
Opførelsesdata

Årstal: 2013 - 2017

Adresse

Södra Vallgatan 5
S-251 87 Helsingborg, Sverige

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Region Skåne, Regionservice
Ingeniør: NNE Pharmaplan
Landskabsarkitekt: Kragh & Berglund, Stockholm
Konsulent: Aarhus Arkitekterne

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Hospitalsudvidelse
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 2013.

Referencer
"
Helsingborgs Lasarett, Sverige
Helsingborgs Lasarett, Sverige
Helsingborgs Lasarett, Sverige
Helsingborgs Lasarett, Sverige
Helsingborgs Lasarett, Sverige
Helsingborgs Lasarett, Sverige

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE