Viborg Baneby

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Mange danske byer lider under at være adskilt i to dele af en jernbaneforbindelse. Såden er det også i Viborg, hvor der nu er bestræbelser i gang for at sammenknytte de centrale bydele med udviklingen af Viborg Baneby syd for stationen, der er sat på dagsordenen.
Et af forslagene til en større integration af bydelene er en pladslignende bro over banelegemet samt et grønt akademi, der skal være drivkraften i den nye bydels bæredygtige udvikling. Et tredje element er et vandkulturhus ved Søndersø.
Forslagene indgår i en stærk og enkel helhedsplan, der er bygget op om to hovedakser, én fra nord til syd og én fra øst til vest, der mødes syd for stationen.
Broen over banen og dens nybygninger indgår i den nord-sydlige forbindelse, der har karakter af en bymæssig nyfortolkning af Hærvejen, som sammenkobler den historiske bymidte og Domkirken med landskabet mod syd. Den tværgående sti- og cykelforbindelse har parkkarakter og forbinder Søndersø og dens grønne anlæg med Viborgs vestlige udkant.
I selve udviklingsområdet genfortolkes eksisterende bygninger og beplantning i forskellige højder, volumener og udtryk, men med nye rumforløb og en ændret, friere matrikelstruktur. Ved stationen foreslås en reordanisering af funktioner og en byfortætning med 7-10 etagers bygninger med for eksempel Hærvejscenter, vandrehjem og butikker, der kan give området ny dynamik.
Opførelsesdata

Årstal: 2013 - 2025

Adresse

Banegårds Allé, Vesterbrogade, Indre Ringvej, Marsk Stigs Vej, Gl. Århusvej m.fl.
DK-8800 Viborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Viborg Kommune
Ingeniør: Tyréns AB
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Konsulent: RUM, Claus Bech-Danielsen, Susturp, Lise Gamst og Sadolin & Albæk

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Byplan
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i indbudt konkurrence 2012.

Referencer
Arkitekten 02-2013, side 44. "
Viborg Baneby
Viborg Baneby
Viborg Baneby
Viborg Baneby
Viborg Baneby
Viborg Baneby
Viborg Baneby
Viborg Baneby

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE