Mårslet Kirke

Arkitekt:

Ukendt

Den højtliggende Mårslet Kirke er oprindelig opført i granit som en relativ stor romansk bygning i sidste halvdel af 1100-tallet. Til hjørner, gavle og åbninger anvendtes fint tildannede kvadre, hvorimod facaderne er opmuret i groft kløvede kampesten.
På bygningens ydermure kan man i dag kun spore den tilmurede norddør og de oprindelige vinduer, for kirken blev om- og udbygget i sengotisk stil omkring 1500. Det oprindelige bræddeloft afløstes af to pudsede og kalkede krydshvælv i koret og fire i skibet. Herved blev mange af åbningerne blændet og nye kom til.
Ved samme lejlighed, eller måske lidt senere, blev der tilføjet et våbenhus med en firpasudsmykning af gavlen samt et svært tårn i munkesten i munkestensforbandt. Det høje tårnrum står i forbindelse med kirkeskibet gennem en spids arkade.
Kirkens oprindelige blytag blev i 1828 erstattet med flade tagpander af mursten, såkaldte bæverhaler, der var almindelige i middelalderen. Det er den eneste kirke i landet, der har denne tagbelægning. I koret findes der velbevarede romanske kalkmalerier, der er restaureret af Nationalmuseet i 1985.
Kirkegården var oprindelig omgivet af et usædvanligt højt, svært dige, der menes af have haft forsvarsmæssig betydning. Dele af diget, opført af marksten og kalkmørtel, er bevaret på brinken mod Giber Å.
Opførelsesdata

Årstal: 1100-tallet - 1100-tallet
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig romansk kirke opført i sidste halvdel af 1100-tallet. Kirken blev omgivet af et kirkegårdsdige. Kalkmalerier fra perioden 1190-1225. Fundet 1976 og restaureret 1985. Om- og tilbygning af kirke omkring 1500. Kor og skib fik hvælv og der tilføjedes våbenhus og tårn. Det oprindelige blytag blev erstattet af bæverhaler 1828.

Adresse

Ved Kirken 1 A
DK-8320 Mårslet

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirke

Referencer
Danmarks Kirker, Århus Amt. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE