Klostermarksskolen, Roskilde

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Et af Henning Larsens første selvstændige arbejder er Klostermarksskolen i Roskilde fra 1965. Det er en folkeskole med en særklassefløj mod nordøst og normalklasselænger med sydvest adskilt af gårdhaver i flere niveauer, der er opført som industrialiseret montagebyggeri af robuste, præfabrikerede betonelementer. Tidens tand har imidlertid beskadiget eller nedbrudt mange af tagelementerne, der nu istandsættes, fordi anlægget anses for at være så arkitektonisk interessant, at det bør bevares i sin oprindelige skikkelse.
Skolen er karakteriseret ved en central vandrehal, der har sin mindste bredde ud for hovedindgangen på det højeste niveau mod syd, men som udvider sig mod sportspladsen mod nord, hvor den undervejs bliver til brede trappeforbindelser, der giver adgang til de forsænkede fløje. I tilknytning hertil er der etableret spisepladser for eleverne.
Særklassefløjen rummer faglokaler, gymnastiksale og svømmehal, mens normalklasserne ligger som fløje om gårdhaver mod vest, alle som én-etages bygninger. Nærmest hovedindgangen ligger samlingssalen og skolens administration, også i tilknytning til en gårdhave.
Skolens nye byggeteknik skabte i starten tekniske kvaler, men den ellers levende og nuancerede atmosfære med de venlige indslag af lukkede grønnegårde og rummenes fine belysningsforhold gjorde skolen populær. Når de fremhævede konstruktive betonled bliver genoprettet, kan skolen givetvis holde yderligere 50 år.
Opførelsesdata

Årstal: 1964 - 1965

Adresse

Kongebakken 19-21
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Roskilde Kommune

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Folkeskole
Særlige aspekter: Førstepræmieprojekt i konkurrence 1960

Referencer
Arkitekten 21-1960, side 356, 12-2007 og 03-2013, side 61. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken, 1969. Lisbet Balslev Jørgensen, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks Arkitektur. Magtens bolig. Gyldendal, 1980. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. Politiken 11-11-2009. Henrik Sten Møller: Legen og Lyset. En frise over Henning Larsen som menneske og arkitekt. Politiken, 2000. "
Links

#http://www.klostermarksskolen.roskilde.dk/forside/index.htm#

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE