Århus, Mejlgade 45

Arkitekt:

Ukendt

Forhuset til Mejlgade 45 er som nabohuset i nr. 43 opført i senklassicisme med flagvinduer, teglhængt vinkeltag og gavl mod den gamle smøge til Studsgade, Snevringen.
Huset er influeret af den københavnske senklassicisme, der for eksempel spores i den smukke port med bossagefyldinger og i interiørets snedkerarbejder.
Sidebygningen er mere beskeden, opført 1858 af fortrinsvis ældre genbrugsmaterialer. Det ligeledes upretentiøse baghus har sin styrke i auktionslokalet med søjlebårne balkoner udført i smukt tømrerarbejde.
Huset har i sin tid huset to arkitektfirmaer, først M. G. Bindesbølls i 1850, da han arbejdede med Jydske Asyl, og senere fra 1986, da 3 x Nielsen havde deres første tegnestue på adressen. Auktionslokalet har endvidere fungeret som teatersal.
Opførelsesdata

Årstal: 1842 - 1875
Bygningsændringer og ombygninger:
Sidebygning opført 1858. Auktionsbygning, fortmentlig af C. Steinbrunner, fra 1875. Fredet 1970. Fredningen udvidet 1989. Har fungeret som tegnestue for M. G. Bindesbøll i 1850 samt for Tegnestuen 3 x Nielsen.

Adresse

Mejlgade 45
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Andreas Basse, A. Faurschou og Fr. Nellemann & C. Thomsen

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet boligbyggeri
Bygningsart : Byejendom

Referencer
Thyge Klemann: En berømt Arkitekt i Aarhus (om M. G. Bindesbøll). Forening for Bykultur, 1969. Magistratens 2. afdeling, Århus Kommune: Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i den indre by, 1984. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "
LinksFORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE