Århus, Mejlgade 19, Farvehandler Juuls Gård

Arkitekt:

Ukendt

Mejlgade 19 er et velbevaret eksempel på en gammel bindingsværksgård med et malerisk gårdrum midt i Aarhus. Sidelængen ind mod nabogården i nr. 21-23 er oprindeligt opført som gavlhus omkring 1600, mens forhuset er nogle tiår yngre. Kort før 1800 er baghuset tilføjet, og i 1851 er den lave, smalle farvehandlerlænge langs Graven opført, hvorved gårdrummet er opstået.
Forhuset i to etager er i ni fag og opført over en høj tjæret sokkel af kampesten og granit. Mellem etagerne er der stokværksfremspring med smukt udskårne knægte. Det lidt skæve gadeforløb har givet plads til en smuk trappe af granitkvadre, der fører op til hovedindgangen til først patricierlejlighederne, senere den gamle farvehandel. Fagdelingen kan tydeligt ses på førstessalen, hvorimod stueetagen efter 1800 er forsynet med butiksvinduer. Gavlen mod Graven er i 1864 blevet grundmuret.
Også i det lange sidehus (oprindelig i 15 fag) er bindingsværket i væsentlig grad bevaret. Her er der benyttet en styrtrumskonstruktion, dvs. at loftsbjælkerne over anden sal er anbragt et stykke under tagremmen. Baghuset mod vest, også opført i bindingsværk, er i syv fag med en højtrejst gavl, der rager et stykke ud på fortovet i Graven.
Ejendommen lukkes af et grundmuret hus med to porte mod Graven. Hele komplekset er teglhængt og i god stand.
Opførelsesdata

Årstal: 1600 - 1625
Bygningsændringer og ombygninger:
Sidelængen (oprindelig gavlhus) mod Mejlgade 21-23 opført ca. 1600. Forhuset mod Mejlgade opført ca. 1625. Antagelig har der også ligget et sidehus (gavlhus) langs Graven. Baghuset opført kort før 1800. Lav, smal længe langs Graven opført af farvehandler I. C. Juul 1851. Forhusets gavl mod Graven omsat til grundmur 1864. Fredet 1919. Istandsat af ejeren, havearkitekt Lars Rohde, i 1980'erne.

Adresse

Mejlgade 19
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet boligbyggeri
Bygningsart : Byejendom

Referencer
Købstadsmuseet Den Gamle By, Årbog 1967. En ejendom og dens historie, side 91. Magistratens 2. afdeling, Århus Kommune: Registrering af bevaringsværdige bygninger og miljøer i den indre by, 1984. Mogens Brandt Poulsen: Århus Arkitekturguide. Arkitektskolen i Aarhus, 1999. "

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE