Aalborg Øst, City-in-between (projekt)

Arkitekt:

Tegnestuen Vandkunsten ApS

Gennem konkurrencen City in between er der de kommende år lagt op til en bæredygtig udvikling af det østlige Aalborg. Initiativet skal bl.a. ses i sammenhæng med planerne om etablering af et nyt universitetshospital i byområdet.
Team Vandkunstens vinderforslag viser flerstrengede metoder til, hvordan man med afsæt i eksisterende bebyggelsestypologier kan begynde en strategisk helings- og opgraderingsproces ved systematisk at bruge landskab, fortætning og vigtige forbindelser som udgangspunkt. Forslaget anviser en nytænkning af områdets fysiske udvikling - i form af eksempelvis gode mødesteder, en forbedret infrastruktur og nye boformer - sammen med behovet for en bæredygtig proces og organisation, der kan befordre det nødvendige samarbejde med områdets aktører.
Konkurrencen indgår i Realdanias udviklingsinitiativ om fremtidens forstæder i Danmark.
Opførelsesdata

Årstal: 2012 - 2025

Adresse


DK-9220 Aalborg Øst

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Aalborg Kommune og Realdania
Ingeniør: Hausenberg ApS, Esbensen og Sloth-Møller, FRI
Landskabsarkitekt: Tegnestuen Vandkunsten ApS
Konsulent: Tyréns AB, ICP A/S og Peter Maskell

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Udviklingsplan

Referencer
"
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)
Aalborg Øst, City-in-between (projekt)

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE