Kalundborg, Kordilgade 1-3, Ole Lunds Gård

Arkitekt:

Ukendt

Ole Lunds Gård i Nederbyen i Kalundborg består i virkeligheden af to huse mod Kordilgade og en sidelænge mod Møllestræde.
Det var købmanden Anders Jensen Faaborg, der erhvervede hjørneejendommen i 1756 og derefter naboejendommen, som han begge lod ombygge. Kordilgade 3 er en toetagers statelig bygning i 23 fag, der er bygget i to omgange og oprindelig har haft en portåbning øst for den nuværende høje trappe. Fagdelingen afspejler sig ikke i facadens tømmer, hvilket var typisk for de sene bindingsværkshuse. Førstesalen har næppe haft vinduer fra begyndelsen, fordi den oprindelig fungerede som kornmagasin. I gården bagved var det tilføjet en sidelænge, der i dag har ti fag.
Nr 1 på hjørnet blev opført i én etage, hvis facade i ni fags grundmur stammer fra 1812. Den ændredes dog i 1922, da gavlkvisten blev tilføjet. Sidefløjen på 25 fag mod Møllestræde er som Kordilgade 3 opført i bindingsværk. Alle tre huse er teglhængt.
Bygningerne fungerede som bibliotek 1920-61. I 1981 udbrændte store dele af Kordilgade 3, men blev genopbygget og fungerer nu som hotel.
Opførelsesdata

Årstal: 1700-tallet - 1812
Bygningsændringer og ombygninger:
Kordilgade 1-3 overtages af købmanden Anders Jensen Faaborg 1756 og fremefter. Længen mod Møllestræde opført 1777. Ombygning af H. Kieszling 1791. Ny grundmursfacade på Kordilgade 1 1812 Gavlkvist herpå 1922. Rummede bibliotek 1920-61. Store dele af Kordilgade 3 brændte 1981, men er genopbygget.

Adresse

Kordilgade 1-3
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Anders Jensen Faaborg

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Købmandsgård

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad. Politiken, 1969. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. "
Links

#http://www.kalmus.dk/html/menu.html http://www.kuas.dk/#

Kalundborg, Kordilgade 1-3, Ole Lunds Gård
Kalundborg, Kordilgade 1-3, Ole Lunds Gård
Kalundborg, Kordilgade 1-3, Ole Lunds Gård
Kalundborg, Kordilgade 1-3, Ole Lunds Gård
Kalundborg, Kordilgade 1-3, Ole Lunds Gård

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE