CeresByen, Århus

Arkitekt:

Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue, arkitekter MAA

Det hidtil lukkede erhvervsområde omkring Ceres Bryggerierne i Århus Midtby bliver de kommende år omdannet til et nyt åbent bykvarter med boliger, erhvervsvirksomheder og institutioner for kultur og uddannelse.
Grunden, beliggende på et grønt område ned til Århus Å, har hidtil fysisk og mentalt spærret for gode naturlige forbindelser og naboskabsforhold mellem midtbyens enkelte kvarterer, for eksempel Den Gamle By, Godsbanens nye kulturtilbud, det rekreative frilagte åforløb og den grønne kile ud til Brabrand Sø.
Med udgangspunkt i disse forhold og de eksisterende bevaringsværdige bygninger indføjes et nyt bymæssigt ensemble, CeresByen, med gadeforløb, pladser og parkrum. Det anslås, at der frem til 2020 vil være plads til 1.000 nye beboere.
Opførelsesdata

Årstal: 2014 - 2020

Adresse

Ceres Allé 1
DK-8000 Århus C

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Royal Unibrew A/S
Ingeniør: Niras A/S
Landskabsarkitekt: Arkitektfirmaet C. F. Møllers Tegnestue

Anvendelse

Hovedfunktion : Privat boligbyggeri
Bygningsart : Etagehuse til boliger, erhverv og uddannelswe

Referencer
"
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus
CeresByen, Århus

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE