Kalundborg, Præstegade 14, Kirkeladen

Arkitekt:

Ukendt

Dette munkestensopførte senmiddelalderlige gavlhus ved kirkegårdens sydmur har fungeret som kirkelade for Vor Frue Kirke, latinskole, vognport, materielhus og varmestue, før det i 1972 efter en ombygning fik status som menighedshus.
Huset blev 1918-19 gennemgribende restaureret af Andreas Clemmensen, som genskabte blændingerne i de kamtakkede gavle, der ellers var omsat til glat mur. Samtidig retableredes de brede fladbuede porte i hver gavl, og nogle af vinduerne i langsiderne erstattedes af de oprindelige lyssprækker, der indvendigt var omgivet af fladbuede blændinger.
Bygningen er opført i ti spærfags længde med et stejlt teglhængt heltag. Murene er prydet med en omløbende savsnitsfrise i gesimshøjde.
Opførelsesdata

Årstal: 1250 - 1250
Bygningsændringer og ombygninger:
Latinskole indtil 1739. Derefter materielhus indtil 1918. Restaurering af Andreas Clemmensen 1918-19. Indrettet til menighedshus 1972.

Adresse

Præstegade 14
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Kirkelade og latinskole m.v, nu menighedshus

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken, 1969. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. "
Links

#http://www.kalmus.dk/html/menu.html https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm /#

Kalundborg, Præstegade 14, Kirkeladen
Kalundborg, Præstegade 14, Kirkeladen
Kalundborg, Præstegade 14, Kirkeladen
Kalundborg, Præstegade 14, Kirkeladen

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE