Kalundborg, Præstegade 18, Ligkapellet

Arkitekt:

Ukendt

Ligkapellet til Vor Frue Kirke i Kalundborg ligner på mange måder laden i kirkegårdens modsatte hjørne. Det har kamtakkede gavle med slanke, retkangulære blændinger, er opført i to stokværk i røde munkesten, der bærer et højt, teglhængt heltag, og er udsmykket med en omløbende savsnitsgesims.
Vinduerne er dog anderledes - her er de forholdsvis små og fladbuede i enkle spidsbuede spejl. Spejlet omkring indgangsdøren er dog fjernet, da huset blev ombygget til ligkapel i 1877. Ved samme lejlighed blev to døre til andet stokværk tilmuret, den udvendige svalegang med trappe nedtaget og bjælkelaget mellem etagerne fjernet, så bygningen kun rummer ét stort rum.
Det menes, at det tre vinduesfag lange hus oprindelig er opført som præstebolig omkring 1500, inden det efter reformationen 1536 fungerede som bolig for latinskolens rektor frem til 1739. Herefter blev det brugt som almueskole og fattighus indtil 1877. Efter nedrivningen af nabohusene i Adelgade har huset fået en tårnlignende karakter.
Opførelsesdata

Årstal: 1500 - 1500
Bygningsændringer og ombygninger:
Bolig for rektor ved latinskolen 1536-1739 Almueskole og fattighus 1740-1877 Ligkapel fra 1877

Adresse

Præstegade 18
DK-4400 Kalundborg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: Ukendt

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Ligkapel, tidl. rektorbolig

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Politiken, 1969. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt: Danmarks Arkitektur, Kirkens huse, Gyldendal 1981. Gyldendal: Den Store Danske Encyklopædi. "
Links

#http://www.kalmus.dk/html/menu.html https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm /#

Kalundborg, Præstegade 18, Ligkapellet
Kalundborg, Præstegade 18, Ligkapellet
Kalundborg, Præstegade 18, Ligkapellet
Kalundborg, Præstegade 18, Ligkapellet
Kalundborg, Præstegade 18, Ligkapellet

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE