Campus Roskilde, Trekroner, Roskilde

Arkitekt:

Henning Larsens Tegnestue A/S, arkitekter MAA

Den nye Campus Roskilde samler University College Sjællands såkaldte professionsbacheloruddannelser, der spænder fra de pædagog- og socialfaglige til de sundhedsfaglige og lærerfaglige områder.
Formålet med undervisningscentret er at fremme dialogen og give de studerende fra de forskellige fagområder oplevelsen af at være del af et samlet og mangfoldigt universitetsmiljø. Første etape af Campus Roskilde består af fire kvadratiske bygninger, der er drejet let i forhold til hinanden, så de danner en bue. På indersiden af buen, som vender ind mod RUC, Roskilde Universitets Center, er der skabt en overdækket torveplads, som skaber liv og samling blandt de studerende. Bygningerne åbner sig også mod solen, så de på forskellige tidspunkter af dagen får mest mulig glæde af dagslyset. Samtidig skærmer de også mod støjen fra motorvejen.
Bygningen er udført i lavenergiklasse 1, har en markant grøn profil, hvor bl.a. bygningernes forskudte placering er med til at optimere bygningens energiforbrug og gøre byggeriet fleksibelt i forhold til eventuelle fremtidige udvidelser. Byggeriets første etape forventes efterfulgt af senere planlagte udvidelser.
Opførelsesdata

Årstal: 2010 - 2015
Bygningsændringer og ombygninger:
Opført i etaper.

Adresse

Universitetsvej 1, Trekroner
DK-4000 Roskilde

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: University College Sjælland
Ingeniør: Cowi A/S
Landskabsarkitekt: Thing & Wainø ApS
Entreprenør: Enemærke & Petersen A/S
Konsulent: Holte Projekt (bygherrerådgivning)

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Undervisningsbygninger for mellemlange uddannelser
Særlige aspekter: Førstepræmieforslag i indbudt konkurrence 2010.

Referencer
Byggeri 5-2012."
Campus Roskilde, Trekroner, Roskilde
Campus Roskilde, Trekroner, Roskilde
Campus Roskilde, Trekroner, Roskilde
Campus Roskilde, Trekroner, Roskilde

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE