Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø

Arkitekt:

Ukendt

Præstegården i Sønderho stammer fra 1749, kirken ved siden af lidt senere, fra 1782. Den stråtækte pæstegård er byens bedst bevarede bindingsværksbygning. Den er 13 fag lang og fem fag dyb. Mod vest er der opført en grundmuret tilbygning. I husets sydfacade er både bindingsværk og tavl gulkalkede, hvorimod nordsidens tømmer er rødmalet. Alle vinduer er hvidmalede, i gavlene er der malet hvide "stik" over og "sålbænke" under. Hoveddøren i nordfacaden er grøn.
Huset rummer storstue, præstens studerekammer, stuer, kamre, forstuer, køkken, bryggers og bageovn. Nord for præstegården har der ligget et nu nedrevet ladehus med stald, lo og yderligere et par værelser.

Kirken stammer oprindeligt fra middelalderen, da den blev opført som en smal øst-vest-vendt bygning med et lille tværskib. Men da der kom flere og flere tilflyttere til byen op gennem 1600-tallet, var det dog nødvendigt at tilbygge to "kviste" mod nord for at få plads til hele menigheden. I 1700-tallet så kirken nogenlunde ud som i dag og havde plads til 730 mennesker.
I slutningen af århundredet var kirken imidlertid i så dårlig forfatning på grund af indtrængende grundvand, at den måtte nedrives i 1782. I stedet opførtes på samme plads en ny salskirke med fire omgivende mure og et tvillingetag, der dog ændredes til den nuværende brede og tætte tagkonstruktion i 1865.
For bl.a. at give bedre plads til kister er der fjernet flere stolerækker, så kirken nu har plads til 440 personer. Så mange mennesker er der hver juleaften, selv om byens faste indbyggertal kun er omkring 340!
Under kirkens lave træloft hænger ikke mindre end 15 kirkeskibe, der minder om Sønderhos storhedstid som skipperby.
Opførelsesdata

Årstal: 1747 - 1782
Bygningsændringer og ombygninger:
Præstegården opført 1747-49. Kirken opført 1782.

Adresse

Sønderho Strandvej 1, Sønderho
DK-6720 Fanø

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Præstegård og kirke

Referencer
Tobias Faber, Dansk Arkitektur, 1963. Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad, Bind 3. Politikens Forlag, 1971. Sys Hartmann og Villads Villadsen: Danmarks Arkitektur, Byens huse - Byens plan, Gyldendal, 1979. Steffen M. Søndergaard, Poul Tuxen og Sys Hartmann (red.): Gamle huse i Sønderho. Fanø Kommune og Fredningsstyrelsen, 1980. Guide til Dansk Arkitektur I. Arkitektur Guide Jylland, side 263. "
Links

http://www.visitfanoe.dk/ http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=da&msa=0&msid=116360372995343488167.00047892a7dc34006b8f6&ll=55.347956,8.468334&spn=0.017886,0.052142&t=h&z=15 http://www.soenderho-fanoe.dk/kirke_dk.htm

Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø
Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø
Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø
Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø
Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø
Sønderho, Præstegården og Kirken, Fanø

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE