Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg

Arkitekt:

Boje Lundgaard + Lene Tranberg ApS, arkitekter MAA

Steen Eiler Rasmussens noget bombastiske betonblokke ved Landbohøjskolen på Frederiksberg mildnes nu ved tilføjelsen af organisk formede bygninger, der ad åre skal rumme et plantevidenskabeligt forskningscenter. Der skal etapevis opføres fire bygninger, hvis form tager afsæt i planteverdenens stammer og celler, der hverken er cirkulære eller kvadratiske. Husene får centrale atrier, der bringer dagslyset helt ned i stueetagen. I hvert atrium placeres en stor spindeltrappe, installationer og møblering. Imellem dækkene udspændes facadeglasfelter i varierende størrelser og med forskellig coatning, der understreger bygningernes særlige form. De nye bygninger placeres ud mod Bülowsvej, hvor en række gamle øvelseslaboratorier nedrives. Bygningsudtrykket ligger i klar forlængelse af Lundgaard & Tranbergs tidligere huse for SEB Bank og Pension samt Kilen til Handelshøjskolen. Copenhagen Plant Science Centre skal fysisk samle og videreudvikle forskning og uddannelse i verdensklasse inden for planter og plantegenererede fødevarer. Det nye center skal være med til at bane vejen for videnskabelige og teknologiske gennembrud i arbejdet med planternes struktur, opbygning og anvendelse – f.eks. i forbindelse med fødevare- og energiproduktion.
Opførelsesdata

Årstal: 2012 - 2015
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelige hovedbygning 1856-58 af M. G. Bindesbøll. Udvidelse af J. E. Gnudtzmann 1892-95. Udvidelse 1959-60 af Steen Eiler Rasmussen og Mogens Koch. Kontorbygning 1995 af Dissing + Weitling. Laboratorier 1995 af Erik Møller. Bibliotek 1995 af Erik Møller. Genopførelse af auditorium 2000-03 efter eksplosion. Copenhagen Plant Science Centre af Lundgaard & Tranberg 2012-15.

Adresse

Bülowsvej 17
DK-2000 Frederiksberg

Byggeriets øvrige parter

Bygherre: UBST, Universitets- og Bygningsstyrelsen
Ingeniør: Jacobs Engineering Group
Landskabsarkitekt: Kristine Jensens Tegnestue
Konsulent: Emendo

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Forskningscenter
Særlige aspekter: Førstepræmieforslag i indbudt projektkonkurrence 2011.

Referencer
Arkitekten 6-2011, side 16 og 28. "
Links

http://www.ltarkitekter.dk http://www.ubst.dk/

Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg
Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg
Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg
Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg
Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg
Copenhagen Plant Science Centre, Københavns Universitet (Kongelig Veterinær- og Landbohøjskole), Frederiksberg

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE