Roter Haubarg, Witzwort, Eiderstedt, Tyskland

Arkitekt:

Ukendt

Holsten var gennem 1600-1700-tallet det mest velhavende landskab i det danske rige. Det var tidligt kendt for sin avancerede landbrugsdrift med kobbelbrug, mejeribrug (hollænderi) og kvægavl. Med kobbelbruget fik markafgrøderne fine vækstbetingelser, fordi der anvendtes sædskifte med forskellige kornsorter, ærter, græs og brakjorder over 8-9 år på marker, der var indhegnet af levende hegn. Kobbelbruget bredte sig i øvrigt til de øvrige egne af Danmark sidst i 1700-tallet. I Ejdersted-regionen i den frisiske marsk udmøntede rigdommen sig i gårde med mægtige pyramideformede tage, de såkaldte haubarger, beslægtet med de nederlandske stelphoeve. Ofte var der også store gavludbygninger og kviste som i Roter Haubarg. Princippet i bygningen var en firkantet grundplan med en høj kvadratisk lade i midten, indrammet af enorme, tagbærende stolper med overliggende tagremme og -bjælker. Udenom lå beboelse med forstue, opholdsrum og alkover, lo samt heste- og kostald. Under køkkenet lå mælkekælderen til produktion af smør. Under det store tag blev utærsket korn og hø stakket op. Trods navnet er bygningen hvidkalket og tækket med strå. Gårdene var placeret på varfer (værfter) i marsken og konstrueret over sammentappede tømmerkonstruktioner uafhængigt af de ikke-bærende ydermure for at undgå ødelæggende skader fra oversvømmelser og storme. Vandet kunne i givet fald vælte murene, men tagkonstruktionen kunne modstå vindtrykket. Stråtaget kunne flyve af - men det kunne repareres. På Frilandsmuseet i Kongens Lyngby kan man se et andet eksempel på en stor slesvigsk haubarg, den såkaldte Ejdersted-gård fra Rotelau.
Opførelsesdata

Årstal: 1682 - 1684

Adresse

Sand 5
D-25889 Witzwort, Eiderstedt, Schleswig-Holstein, Tyskland

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Gårdanlæg, nu restaurant

Referencer
Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. Bianco Luno, 2010. "
Links

http://www.roterhaubarg.de http://www.husum-tourismus.de/landleben.html?&L=2 http://da.wikipedia.org/wiki/Haubarg http://yomi.mobi/egate/Haubarg/a

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE