Kroggården, Bro, Augustenborg, Als

Arkitekt:

Ukendt

Den alsiske gårdtype er i de fleste tilfælde varianter af den slesvigske gård, der i sin oprindelige form bestod af én længe med beboelse i den ene ende og stald i den anden. Den slesvigske gård er en mellemting mellem de holstenske gårde, hvor alle funktioner var samlet under ét stort tag, og den klassiske danske firelængede gård. Måske var typen også præget af gamle frisiske former fra bulhusene. I den såkaldte "kroggårdstype" er der i staldenden tilføjet en tværlænge, der er krum, således at grundplanen i det samlede anlæg ligner en fiskekrog eller et "L", som omslutter en halvåben gårdsplads. Foran gården mod vejen ligger prydhaven, mens køkkenhaven ligger bagved. Kroggården er opført 1777 i rødt bindingsværk med tre vandrette rækker hvide tavl, der var typiske for gårdene på Als. Den har gennemgået en omhyggelig restaurering.
Opførelsesdata

Årstal: 1775 - 1777

Adresse

Gammel Brovej 7, Bro
DK-6440 Augustenborg, Als

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Andet byggeri
Bygningsart : Gårdanlæg

Referencer
Kasper Lægring og Badeloch Vera Noldus (red.): Skjulte skatte i grænselandet. Dansk bygningsarv i Slesvig og Holsten. Bianco Luno, 2010. "
Links

http://www.bygningskultur.dk/

Kroggården, Bro, Augustenborg, Als
Kroggården, Bro, Augustenborg, Als
Kroggården, Bro, Augustenborg, Als
Kroggården, Bro, Augustenborg, Als
Kroggården, Bro, Augustenborg, Als

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE