Provstegården, Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring

Arkitekt:

Ukendt

Vendsyssel Historiske Museum har hjemme i nogle af Hjørrings ældste bindingsværkshuse i Vestergade syd for kirken samt i tidligere skolebygninger i Museumsgade og Skolegade.
Det ene bindingsværkshus er Provstegården mod vest, oprindeligt opført 1773-74 med en kvist midt på det lange hus. Fra 1818 fungerede det som præstebolig. Det andet hus mod øst er opført før 1761 og har været bolig for den residerende kapellan. Ved kapellanembedets nedlæggelse i 1824 blev bygningen inddraget under provstegården og forbundet med denne via en mellembygning. I en lang årrække fungerede bygningen dog som leje- og forpagterbolig, indtil den i slutningen af 1800-tallet blev inddraget direkte under Provstegårdens boligareal.
Bygningerne istandsattes 1917 og blev overtaget af museet i 1941. Nu omfatter museet også fire af Hjørrings ældste skolebygninger i Museumsgade og Skolegade. I haven bag museumskomplekset er der en stald og en lade samt et urtebed med gamle lægeplanter.
Opførelsesdata

Årstal: 1773 - 1774
Bygningsændringer og ombygninger:
Oprindelig provste- og kapellangård. De to huse sammenlægges 1824. Istandsættelse 1917. Overtaget af museet 1941.

Adresse

Vestergade 1, Museumsgade 3
DK-9800 Hjørring

Byggeriets øvrige parter

Anvendelse

Hovedfunktion : Institution
Bygningsart : Museum i bindingsværkslænge

Referencer
Harald Langberg: Hvem Byggede Hvad 3. Politikens Forlag, 1971. Gammel Hjørring 1975. Vendsyssel Historiske Museum, Vibeke Fischer Thomsens Tegnestue og Nationalmuseet. Hans Erling Langkilde: Nyklassicismen i købstæderne. Arkitektens Forlag, 1986. Den Store Danske Encyklopædi, Bind 8. Gyldendal, 1997. "
Provstegården, Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring
Provstegården, Vendsyssel Historiske Museum, Hjørring

FORSIDE | BYGNINGER | ARKITEKTER | ARKITEKTFIRMAEROM PROJEKTET | KONTAKT |

ARKARK.DK blev oprettet i 2007 af arkitekter Esben Larsen og Rimas Steponaitis.
Copyright ©ARKARK.DK 2011. All Rights Reserved. Powered by SCIMORE